Big endian và Little endian

Hôm nay có đọc một bài báo trên vnexpress, tiêu đề khá câu khách : http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/nhung-cau-hoi-phong-van-tuyen-dung-ky-quac-cua-apple-3515701.html Cá nhân tôi thấy những câu hỏi trong đó có nhiều câu kì quặc và không có tính thực tế, tuy nhiên trong đó...

Xem chi tiết