Làm quen với React Redux

Tram Ho

Giới thiệu Redux là một predictable state container cho các ứng dụng JavaScript. Nó giúp bạn viết các ứng dụng hoạt động ổn định, chạy trong các môi trường khác nhau (client, server, and native) và dễ dàng test. Trên...

Xem chi tiết

Framework Nestjs – Nhà cung cấp (phần 2)

Tram Ho

Lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn về Framework Nestjs. Các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Provider nhé. Provider Provider là một khái niệm cơ bản trong...

Xem chi tiết

Tìm hiểu cơ bản về Docker

Tram Ho

Giới thiệu Docker !!! Hầu hết các bạn làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm phải quen thuộc với thuật ngữ này, đặc biệt là các nhà phát triển và quản trị viên. Docker đã trở thành một tiêu...

Xem chi tiết