Ra mắt phiên bản Kong 1.0!

Linh Le

Kong là Cổng kết nối API cho microservice để quản lý, bảo mật và kết nối các công nghệ lai và đám mây. Bản phát hành bao gồm các tính năng và bản sửa lỗi sẽ giúp Kong nhanh hơn,...

Xem chi tiết