Swift có thể mã hóa

Tram Ho

Cách đây rất lâu, chúng ta đã từng sử dụng class JsonSerialization để chuyển đổi sang và từ các đối tượng tùy chỉnh dữ liệu JSON trong iOS. Trong khi truy xuất dữ liệu từ sever web (API), trước tiên,...

Xem chi tiết

Giới thiệu về Test Scenario

Tram Ho

What is a Test Scenario? Kịch bản kiểm thử - Test Scenario bao gồm tất cả các chức năng có thể được kiểm thử. Test Scenario cũng được gọi là Test Condition hoặc Test Possibility. Là một tester, bạn có...

Xem chi tiết

Xem xoay hoạt ảnh trong Swift

Tram Ho

Giới thiệu Xin chào các bạn ! Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một hệ mặt trời 2D đơn giản bằng Animation trong Swift . Những hình ảnh mình sử dụng ở trong project này...

Xem chi tiết

Keypaths in Swift

Tram Ho

Terms keypath : Read-only access to properties. writablekeypath : read-write access to value type properties. referencewriteablekeypath : read-write access to a reference type property. What is Keypath? A keypath provides read-only access to a property, while a writable keypath provides...

Xem chi tiết