Nhóm ví dụ Rspec – Phần 1

Tram Ho

Quảng cáo phương thuốc quý Nếu các bạn đã chán ngấy với việc viết và nhìn những dòng code sau đây lặp đi lặp lại thì bài viết này là dành cho bạn. Một cách chữa ngấy cho các bạn...

Xem chi tiết

Lớp trong Python

Tram Ho

Hôm ni, mình học tiếp về bạn “Lớp(class) trong python”, bài blog tiếp theo nằm trong series “Khám phá Đại Bản Doanh Python”(nội dung trong bài series này từ chủ yếu mình lấy từ python.org rồi viết lại hoặc dịch...

Xem chi tiết

Sử dụng ModelMapper trong Spring Boot

Tram Ho

Bài hôm nay sẽ là cách sử dụng thư viện ModelMapper để mapping qua lại giữa các object trong Spring nhé. Trang chủ của ModelMapper đây http://modelmapper.org/, đọc rất dễ hiểu dành cho các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn...

Xem chi tiết