Thao tác với File trong Python

Tram Ho

Python cung cấp các chức năng cơ bản và phương thức cần thiết để thao tác các file. Bài viết này tôi xin giới thiệu những thao tác cơ bản nhất với file trong Python. 1. Mở File Trước khi...

Xem chi tiết