Hàm trong JavaScript

Tram Ho

Mục tiêu bài viết Hiểu được cú pháp khai báo hàm Hiểu được cách sử dụng hàm trong Javascript Nội dung bài viết Hàm trong JavaScript là một khối mã được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ...

Xem chi tiết

Đối tượng trong JavaScript

Tram Ho

Mục tiêu bài viết Cú pháp khai báo đối tượng Sử dụng object trong Javascript Nội dung bài viết Trong cuộc sống thực, mọi thứ đều là một đối tượng. Ví dụ : ô tô, xe máy, đàn, máy tính.......

Xem chi tiết

Tìm hiểu LVM trong Linux

Tram Ho

Giới thiệu về LVM Logical Volume Management(LVM) dùng quản lí các thiết bị lưu trữ. LVM là một tiện ích cho phép chia không gian đĩa cứng thành những Logical Volume từ đó giúp cho việc thay đổi kích thước...

Xem chi tiết

Laravel CRUD và Vue3

Tram Ho

Xin chào các bạn, mình đã từng có một bài viết nói về CRUD với livewire tại đây rồi : https://b29.vn/bai-viet/laravel-crud-don-gian-voi-livewire?id=34, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một project nhỏ về CRUD với Vue Js. Chúng ta sẽ...

Xem chi tiết

Service Container trong laravel

Tram Ho

1. Inversion of Control Ở bài viết trước mình đã đề cập tới nguyên lý SOLID và nguyên lý cuối cùng trong SOLID chính là Dependency Inversion: Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào các modules cấp thấp....

Xem chi tiết