Thay đổi ngôn ngữ có lập trình bằng Kotlin

Tram Ho

Theo mặc định, Android sẽ cố gắng load resources dựa trên Ngôn ngữ hệ thống được đặt trên điện thoại của người dùng. Do đó, nếu người dùng ngôn ngữ Tamil, Kavi, với thiết bị Android của tôi được đặt...

Xem chi tiết