Ứng dụng wifi hunter

Tram Ho

Giới thiệu Tìm hiểu kĩ thuật cũng đã lâu nên nay mình xin phép đổi món chuyển sang viết về việc làm ứng dụng như thế nào. Mình thỉnh thoảng hay nghịch dò pass wifi xung quanh bằng cách dùng...

Xem chi tiết

Tìm hiểu Docker Swarm với ví dụ cơ bản

Tram Ho

Tại sao cần Docker Swarm ? Trong quá trình phát triển, quản lý, scale cũng như deploy project của bạn với việc dùng lệnh của Docker để deploy thì ban đầu project nhỏ chỉ cần chạy một host(vps) nên không...

Xem chi tiết

Android – Hiển thị thêm TextView

Tram Ho

Giới thiệu Trên hình là một trường hợp có thể bạn sẽ hay gặp phải trong lập trình UI android. Đó là một TextView có thể mở rộng và thu nhỏ nội dung, với button "Show more" và "Show less"...

Xem chi tiết

Composition vs Inheritance

Tram Ho

Composition vs Inheritance Nôm na là bài này chúng ta sẽ so sánh giữa 2 khái niệm "Thành phần" và "Kế thừa". Một trong những thế mạnh của React đó chính là thiết kế theo hướng "Thành phần", chia nhỏ...

Xem chi tiết

Styled Components and organization

Tram Ho

Hi guys, like today's title I would like to introduce some tips on working with styled components . In React projects I support, most of them use styled components to replace traditional CSS or SCSS writing. This is a common...

Xem chi tiết