Những cuốn sách hay về lập trình PHP

Tram Ho

I. Giới thiệu: 1. PHP là gì ? PHP (viết tắt hồi quy của Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình đa mục đích. Cụ thể hơn, PHP là ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở, chạy ở phía server...

Xem chi tiết

Những thủ thuật trên Windows 10

Tram Ho

1. Hỗ trợ Desktop ảo Ở Windows 10 có 1 tính năng khá là hữu ích đó là có thể tạo được 1 hoặc nhiều desktop ảo. Cách tạo desktop ảo: dùng tổ hợp phím tắt Windows + Tab =>...

Xem chi tiết

50 tips cho mọi lập trình viên (Phần 2)

Tram Ho

Dịch từ bài viết của Ephraim Atta-Duncan - Đã được chỉnh lý Tiếp nối phần trước, đây là 25 tips còn lại mình muốn gửi đến các bạn. Nếu bạn thật sự nghĩ mình là dev quèn, giả vờ bạn...

Xem chi tiết