TDD, ‘Tôi’ đã sai ở đâu

Diem Do

Gần đây, tôi đã xem một cuộc nói chuyện của Ian Cooper từ NDC 2013 với chủ đề "TDD nơi mà đã làm cho tất cả trở nên sai sót", và điều này đã hoàn toàn thay đổi cách mà...

Xem chi tiết