Có tiền, lỗi nào cũng sửa được

Bài viết này dịch, thêm thắt từ bài “Given Enough Money, All Bugs Are Shallow” của Jeff Atwood. Tiền (chi phí) và bug (lỗi phần mềm) có mỗi quan hệ hết sức mật thiết với nhau. Tôi xin liệt kê vài...

Xem chi tiết

Lập trình viên có cần giỏi tiếng Anh?

Thật sự không có khái niệm nào về giỏi tiếng Anh, điều đó tùy vào môi trường làm việc và công việc bạn đang làm. Nếu bạn là lập trình viên thì TA không thể ngang định nghĩa giỏi với một...

Xem chi tiết

1 vài cơ bản về BackboneJS

Giới thiệu về BackboneJS BackboneJS là một thư viện Javascript, trong hàng đàn hàng đống các thư viện khác, nó được chú ý đặc biệt bởi cộng đồng phát triển web sử dụng Javascript bởi nó dễ sử dụng và...

Xem chi tiết