Đối tượng trong JavaScript

Tram Ho

Mục tiêu bài viết Cú pháp khai báo đối tượng Sử dụng object trong Javascript Nội dung bài viết Trong cuộc sống thực, mọi thứ đều là một đối tượng. Ví dụ : ô tô, xe máy, đàn, máy tính.......

Xem chi tiết

Tìm hiểu LVM trong Linux

Tram Ho

Giới thiệu về LVM Logical Volume Management(LVM) dùng quản lí các thiết bị lưu trữ. LVM là một tiện ích cho phép chia không gian đĩa cứng thành những Logical Volume từ đó giúp cho việc thay đổi kích thước...

Xem chi tiết

Laravel CRUD và Vue3

Tram Ho

Xin chào các bạn, mình đã từng có một bài viết nói về CRUD với livewire tại đây rồi : https://b29.vn/bai-viet/laravel-crud-don-gian-voi-livewire?id=34, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một project nhỏ về CRUD với Vue Js. Chúng ta sẽ...

Xem chi tiết

Service Container trong laravel

Tram Ho

1. Inversion of Control Ở bài viết trước mình đã đề cập tới nguyên lý SOLID và nguyên lý cuối cùng trong SOLID chính là Dependency Inversion: Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào các modules cấp thấp....

Xem chi tiết

Deploy React web-app lên Google Firebase

Tram Ho

Môi trường và Phiên bản sử dụng: React 17.0.2; NodeJS 14.17.6 ; Windows 10 x64; npx 6.14.15; npm 6.14.15 . [crayon-6174c2fcd743e830696599/] Đi đến http://localhost:3000 để xem kết quả về web-app vừa tạo. Đi đến https://firebase.google.com/ đăng ký tài khoản. Đi đến https://firebase.google.com/docs/cli tải về Firebase cho...

Xem chi tiết

Nguyên lý thiết kế SOLID

Tram Ho

SOLID là viết tắt của 5 chữ cái đầu trong 5 nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng. Giúp cho lập trình viên viết ra những đoạn code dễ đọc, dễ hiểu, dễ maintain. Năm nguyên tắc thiết kế này...

Xem chi tiết

Ubuntu for Hacking

Tram Ho

Bạn đang sở hữu một VPS sử dụng hệ điều hành Ubuntu và muốn biến nó thành thứ "vũ khí" đắc lực trợ giúp cho công việc Pentest/Hacking của mình? Vây dưới đây là những công cụ mà mình nghĩ...

Xem chi tiết