Kafka : Những khái niệm đầu tiên

Tram Ho

1. Những điều cần biết trước khi tìm hiểu Kafka Publish/Subscribe messaging Trước khi thảo luận về các chi tiết cụ thể của Apache Kafka , chúng ta cần hiểu rõ cấu tạo của pub/sub messaging và tại sao nó...

Xem chi tiết

EDB Recovery Software to Recover corrupt EDB File

Tram Ho

EdbMails Exchange recovery will analyze the Exchange EDB file corruption issues and recover data from inaccessible Exchange EDB file. It's the best software for recovering and converting EDB file to PST File. EdbMails can recover damaged, corrupted Exchange mailboxes, deleted...

Xem chi tiết

Xác thực cơ bản với Golang

Tram Ho

Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết chức năng đăng ký, đăng nhập, authentication với json web token với Golang và cơ sở dữ liệu MongoDB. Toàn bộ mã nguồn của bài viết này các...

Xem chi tiết

Mẫu thiết kế: Mẫu trang trí

Tram Ho

I. Giới thiệu: Decorator Pattern là một Design Pattern thuộc nhóm Structural. Nó cho phép chúng ta thêm các behavior mới cho một object (wrapped object) bằng cách đặt object đó vào trong một object khác (wrapper object) chứa đựng...

Xem chi tiết