CÔNG CỤ HỖ TRỢ TEST PERFORMANCE WEBSITE

Tram Ho

**Công cụ thần thánh hỗ trợ test performance cho manual** ![](https://images.viblo.asia/f521b330-9e2a-41b6-9508-a987ddb149e3.png) # Lighthouse Link download: https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=en 1. Chạy URL cần test trên trình duyệt web 2. Inspect 3. Tại tab Lighthouse, chọn môi trường cần test ( Desktop + Mobile...

Xem chi tiết

Prunning model với Tensorflow API

Tram Ho

# Abstract Tiếp nối chuỗi Series nâng cao kiến thức bản thân về ML, DL, bài viết này mình xin phép chia sẻ một bài viết thuộc chủ để Pruning. Vẫn với lí do lướt Towards Data Science, Medium thì...

Xem chi tiết

Những điều cần thiết về ES6 – Phần 1: Các lệnh tắt giá trị thuộc tính, Tên thuộc tính được tính toán, Định nghĩa phương pháp, Hàm mũi tên

Tram Ho

## **Object Literals** Một *Object Literals* là một object declaration sử dụng *shorthand syntax*: {}. Ví dụ: var book = { title: 'Modular ES6', author: 'Nicolas', publisher: 'O´Reilly' } ES6 mang lại một số cải tiến cho **object literal syntax**:...

Xem chi tiết