Intersection Observer trong JavaScript

Tram Ho

Mở đầu Bạn đã bao giờ nghe đến intersection observer hay sử dụng nó trong javascript chưa. Nếu chưa thì trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn intersection observer là gì và sử dụng nó với...

Xem chi tiết

Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

Tram Ho

Well Chào mọi người, mình là Rice - một DevOps Engineers ở đâu đó tại Châu Âu. Quá trình tìm việc ở Châu Âu cũng thú vị. Nói chung cũng có công ty khó tính hỏi kiểu máy móc từng...

Xem chi tiết

Set Up Network and HTTP Load Balancers

Tram Ho

1. Overview There are two types of load balancers in Google Cloud Platform: Network Load Balancer HTTP(s) Load Balancer 2. Create multiple web server instances To simulate serving from a cluster of machines, we'll create a simple cluster of Nginx...

Xem chi tiết

Deploying A Containerized Web Application On Kubernetes

Tram Ho

1. Overview Kubernetes is an open source project (available on kubernetes.io) which can run on many different environments, from laptops to high-availability multi-node clusters; from public clouds to on-premise deployments; from virtual machines to bare metal. 2. Objectives To package...

Xem chi tiết

Tạo QR Code trong NodeJS với QR code

Tram Ho

Tạo mã QR Code trong nodejs với qrcode QR Code là gì? QR Code (Quick Response Code) là dạng mã vạch hai chiều có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay smartphone có chức năng quét mã...

Xem chi tiết