Kiểm Thử Ứng Dụng Di Động

Tram Ho

I.Phân loại Có hai loại kiểm thử diễn ra trên thiết bị di động đó là: 1.Kiểm thử phần cứng: Thiết bị bao gồm bộ xử lý trong, phần cứng bên trong, kích thước màn hình, độ phân giải, bộ...

Xem chi tiết

Fullstack React với BlitzJS (P1) – Giới thiệu

Tram Ho

Blitz.js là gì? Là một framework giống như Rails, để xây dựng một ứng dụng React fullstack Blitz.js được xây dựng trên Next.js Dễ dàng với người mới bắt đầu và migrate ứng dụng Next.js qua Blitz.js Dễ dàng mở...

Xem chi tiết

Cài đặt Laravel cho hệ điều hành Windows

Tram Ho

Bước 1: Cài đặt gói phần mềm XAMPP bao gồm webserver Apache, PHP, MySQL Tải gói phần mềm XAMPP tại https://www.apachefriends.org/index.html Cài đặt XAMPP tên máy tính, khi cài xong nó sẽ có biểu tượng trong system tray, click đúp...

Xem chi tiết

Xác minh yêu cầu JSON NodeJS với JOI

Tram Ho

Tại sao phải verify JSON trước khi xử lý? Trong quá trinh viết một API mọi người thường nhận request sau đó bay ngay vào xử lý sau đó nếu có exception thì trả về response lỗi. Điều này là...

Xem chi tiết

Xử lý String trong PHP

Tram Ho

1. Các hàm xử lý chuỗi 1. PHP chop () : Xóa kí tự phía bên phải. [crayon-5fcaba90e0079546915901/]   Kết quả: Cho một biến $str chứa chuỗi: "I am Lam" Thực hiên in ra với echo: Lần in thứ nhất...

Xem chi tiết

Khai thác lỗ hổng RCE trong Bassmaster

Tram Ho

Muốn học một thứ gì đó mới thực sự không có gì khó mà chỉ là quá khó. Và điều đó còn tùy thuộc vào bản thân người tìm hiểu, độ khó của vấn đề cần tìm hiểu và nhiều...

Xem chi tiết