Cơ sở dữ liệu SQL Và NoSQL

Tram Ho

1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL 1.1 Cơ sở dữ liệu SQL Cơ sở dữ liệu SQL (Relational Database Management System) là Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ. Mô hình quan hệ chuẩn hóa dữ...

Xem chi tiết

Golang – Chuỗi nối

Tram Ho

Bài viết này để giúp việc viết function nối string array string -> string một cách tối ưu nhất. Thông thường khi viết một function để chuyển đổi từ array string sang một string thì đa số anh/em dev golang...

Xem chi tiết

Fetch trong JavaScript

Tram Ho

Chuẩn bị Nên tìm hiểu qua về api nhé Đây là trang cung cấp api free để mọi người sử dụng nhé [crayon-650d72421c209414376752/] Nội dung chính Fetch dùng để xử lý lấy api Backend trả về và chính Fetch cũng...

Xem chi tiết

Web Server là gì? Tìm hiểu về Web Server

Tram Ho

Web Server giống như một người đại diện vận chuyển thông tin từ trang web của bạn đến mọi người trên Internet, giúp kết nối và truyền tải dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả. Khi bạn truy...

Xem chi tiết