Viết Máy chủ GraphQL trong Go

Tram Ho

Tổng quat Khi công nghệ phát triển, nhu cầu ứng dụng tương tác với nhau cũng tăng lên, đặc biệt là với sự thống trị của nền tảng di động trong năm gần đây. GraphQL cho phép bạn yêu cầu...

Xem chi tiết

Tìm hiểu về Roundcube

Tram Ho

Tìm hiểu về Roundcube   1. Giới thiệu về roundcube Webmail là một dạng ứng dụng email chạy trên nền tảng website có khả năng truy cập máy chủ email để gửi và nhận email. Việc sử dụng nền tảng...

Xem chi tiết

Tìm hiểu về Json Web Token – Jwt

Tram Ho

1. Json Web Token là gì? Giả sử để truyền tin mật từ anh A sang người trong tổ chức A, vậy làm thế nào để nhận biết người B cũng thuộc tổ chức A? Khi đó, tổ chức A...

Xem chi tiết

Sequence với PlantUML

Tram Ho

1. Giới thiệu Sequence diagram là một loại biểu đồ rất quan trọng trong việc mô tả luồng xử lý trong lập trình. Thông thường tool được sử dụng để vẽ sequence diagram là StartUml, Astah, ... . Mình sẽ...

Xem chi tiết