Chương 5 Object oriented programming

Tram Ho

Chương 5 Object oriented programming Tôi lần đầu tiên được giới thiệu về lập trình hướng đối tượng ở trường cao đẳng nơi tôi đã có một giới thiệu tóm tắc về c++. ở thời điểm này ngôn ngữ lập...

Xem chi tiết

Các mẫu thiết kế: Mẫu Builder Trong Java

Tram Ho

Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ bắt đầu đi vào design pattern đầu tiên, đó là Builder Pattern. Builder pattern là một pattern nằm trong nhóm khởi tạo (Creational Pattern). Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng giữ...

Xem chi tiết

Laravel: Middleware SetCacheHeaders

Tram Ho

Có rất nhiều middleware hữu ích đã được đăng ký bên trong Laravel, như cơ chế authentication, authorization, throttler và kể cả cơ chế route model binding. Ngoài ra còn có một middleware ít được nhắc đến là SetCacheHeaders, có...

Xem chi tiết

Phạm vi trong Laravel.

Tram Ho

Chào các bạn, ngày hôm này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu qua cách sử dụng scope cơ bản trong Laravel. Global Scope Hãy tưởng tượng rằng bạn cần thêm một ràng buộc vào tất cả các truy vấn...

Xem chi tiết