Ubuntu for Hacking

Tram Ho

Bạn đang sở hữu một VPS sử dụng hệ điều hành Ubuntu và muốn biến nó thành thứ "vũ khí" đắc lực trợ giúp cho công việc Pentest/Hacking của mình? Vây dưới đây là những công cụ mà mình nghĩ...

Xem chi tiết

Angular Router: Children or LoadChildren?

Tram Ho

Angular Router là một trong những package hữu ích nhất trong hệ sinh thái Angular. Tuy nhiên, nếu bạn chưa quen với Angular và mới bắt đầu làm việc với các bộ định tuyến (routes), mục tiêu của bạn có...

Xem chi tiết

Responsive Layouts trong React Native

Tram Ho

Responsive layout trong lập trinh font-end hiểu đơn giản là việc thiết kế giao diện phù hợp với nhiều kích thước thiết bị khác nhau và nhiều trạng thái khác nhau. Trong lập trình di động, việc thực hiện responsive...

Xem chi tiết

Cấu trúc chương trình trong JavaScript

Tram Ho

Cấu trúc chương trình trong JavaScript Trong các bài học trước, mình đã giới thiệu với bạn những thành phần cơ bản của JavaScript (values, types và operators). Nhưng đây mới chỉ là những nguyên liệu thô. Vậy làm thế...

Xem chi tiết

Tích hợp FastAPI với authentication bằng JWT

Tram Ho

FastAPI JWT Login with json-web-token in Fastapi Intro: Quick guide to setup login with JWT in Fastapi Thinking: với cơ chế serverless thông thường các bước xác thực User trong một service backend qua API thường diễn ra như sau:...

Xem chi tiết

Tìm hiểu về mảng trong JavaScript

Tram Ho

Mảng trong JavaScript là một loại đối tượng toàn cục được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Mảng bao gồm một tập hợp hoặc danh sách có thứ tự chứa không hoặc nhiều kiểu dữ liệu và sử dụng...

Xem chi tiết