Components trong Angular

Tram Ho

1. Giới thiệu về Components trong Angular Mình sẽ bắt đầu bằng cách giới thiệu về Components trong Angular. Bạn có biết, Component chính là "hạt nhân" của mọi ứng dụng Angular. Nó là những mảnh ghép cấu thành nên...

Xem chi tiết

Unit Testing

Tram Ho

Giới Thiệu Đặt Vấn Đề Trong quá trình phát triển sản phẩm, chắc chắn mọi người đều có gặp một số vấn đề nhức nhối sau: Phát sinh nhiều bugs. Có đủ cấp độ từ minor đến critical. Ngại sửa...

Xem chi tiết

Trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu

Tram Ho

Bài viết giới thiệu về bối cảnh lịch sử của artificial intelligence, machine learning, và deep learning. Cách deep learning hoạt động ở mức độ tổng quát, những gì deep learning đã đạt được cho đến nay. Đầu tiên, chúng...

Xem chi tiết

Thu hẹp TypeScript

Tram Ho

1. Narrowing là gì? Quá trình thu gọn các loại dữ liệu Sử dụng các điều kiện để ràng buộc các loại dữ liệu Giúp hiểu rõ hơn về kiểu dữ liệu => viết mã an toàn hơn và tránh...

Xem chi tiết

Tìm hiểu về GIS, Vecto, Raster

Tram Ho

Thuật ngữ GIS lần đầu được biết đến vào những năm 1960 khi máy tính và các khái niệm về địa lý định lượng xuất hiện. Công việc của GIS thời điểm này là nghiên cứu về các chủ đề...

Xem chi tiết

Liệu bạn đã lưu trữ JWT đúng cách

Tram Ho

Có một câu hỏi tuy đơn giản nhưng vẫn nhiều bạn còn bỡ ngỡ là "Làm sao để lưu token ở browser một cách chuẩn chỉ, an toàn và hiệu quả nhất" thì trong bài viết này sẽ giải đáp...

Xem chi tiết