10 ứng dụng dạy bạn học toán

Diem Do

Operation Math   Những nguyên tắc trong ứng dụng Operation Math rất cao, vì vậy bạn phải đánh bại mối đe dọa quốc tế của Tiến sĩ Odd. Người chơi như những điệp viên và phải hoàn thành các nhiệm...

Xem chi tiết

SaneBox là công cụ quản lý email thông minh

Diem Do

Duyệt email thường tiêu tốn nhiều thời gian nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi đã đọc một vài nghiên cứu kết luận rằng một người bình thường dành 28% thời gian của họ cho việc duyệt email. Thực lòng,...

Xem chi tiết