8 cách để viếtJavaScript như một pro!

Tram Ho

1. Arrow functions JS phiên bản ES6 ra mắt Arrow functions cho phép bạn viết function một cách rõ ràng và nhanh hơn! Thay vì phải khai báo function như thế này: [crayon-6476321581dc9430586724/] Thì bạn có thể khai báo tương...

Xem chi tiết

Một số thủ thuật khi dùng Google Sheet

Tram Ho

I. Giới thiệu về Google sheet Google Sheet là một công cụ miễn phí. Google Sheet được sử dụng gần giống như Excel. Google có một số thủ thuật tuyệt vời giúp việc sử dụng Google sheet trở nên nhanh...

Xem chi tiết

Top 25 Selenium WebDriver Command nên biết

Tram Ho

Các loại Command trong WebDriver Mọi file Java tự động hóa đều bắt đầu bằng việc tạo một tham chiếu của trình duyệt web mà chúng ta muốn sử dụng để gọi đến theo cú pháp dưới đây. Có một...

Xem chi tiết