Cơ bản về widgets và layout trong Flutter

Tram Ho

Như các bạn đã biết trên ứng dụng Flutter việc thiết kế giao diện chủ yếu là widgets và sắp xếp bố cục các widgets đó một các hợp lý. Trong bài viết này sẽ khám phá một vài widgets...

Xem chi tiết

Tạo 1 ứng dụng Paint trong android

Tram Ho

Xin chào mọi người, chắc rằng mọi người đã quen thuộc với ứng dụng Paint trong windows rồi, tuy nhiên với Android, chúng ta làm thế nào để tạo ra được 1 ứng dụng tương tự vậy cho ae thỏa...

Xem chi tiết