Robot chim đà điểu sắp xếp hàng hoá hoàn hảo thế này, nhân viên nhà kho chuẩn bị thất nghiệp đi là vừa!

Tram Ho

Viễn cảnh tương lai là nhà kho sẽ vắng bóng người và toàn những robot thế này.

Boston Dynamics là một công ty nghiên cứu và sản xuất robot rất nổi tiếng, họ đã từng làm ra những robot có thể chạy, nhảy, lộn ngược và vừa qua, Boston Dynamics đã ra mắt thêm một robot mới, vốn là bản nâng cấp của robot Handle từ năm 2017. Handle 2019 được cải thiện khả năng sắp xếp các thùng giấy rất đáng kinh ngạc nhờ thiết kế như chim đà điểu.

Robot Handle lúc đầu được Boston Dynamics thiết kế chủ yếu như là một thử nghiệm khả năng làm việc của robot có bánh xe so với robot hình người. Phiên bản mới đã được hoàn thiệt hơn về thiết kế và giờ có thể thật sự tự động chất và bốc dỡ các thùng hộp trong nhà kho, như bạn thấy trong video.

Thật dễ dàng để thấy Handle rất có tiềm năng sử dụng trong các nhà kho lớn, như của Amazon chẳng hạn. Chúng ta có thể tưởng tượng cảnh một “đội quân” robot chạy đi chạy lại để sắp xếp hàng hoá thành từng chồng khổng lồ một cách hoàn hảo.

.u5c10a0076b7caa5de5e04cb242834f53 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u5c10a0076b7caa5de5e04cb242834f53:active, .u5c10a0076b7caa5de5e04cb242834f53:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5c10a0076b7caa5de5e04cb242834f53 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5c10a0076b7caa5de5e04cb242834f53 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5c10a0076b7caa5de5e04cb242834f53 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5c10a0076b7caa5de5e04cb242834f53:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục: “70% cử nhân công nghệ thông tin phải đào tạo lại”

.u16b9a4cf5da3f01decccb0407d6e3a06 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u16b9a4cf5da3f01decccb0407d6e3a06:active, .u16b9a4cf5da3f01decccb0407d6e3a06:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u16b9a4cf5da3f01decccb0407d6e3a06 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u16b9a4cf5da3f01decccb0407d6e3a06 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u16b9a4cf5da3f01decccb0407d6e3a06 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u16b9a4cf5da3f01decccb0407d6e3a06:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Apple đang phát triển một công nghệ mới nhằm đưa Face ID lên một tầm cao mới

Về mặt kỹ thuật, Boston Dynamics cho biết Handle có thể nâng một kiện hàng hoá nặng 30 pound (khoảng 13kg) và xếp chồng lên cao đến 167cm. Các hệ thống xử lý hình ảnh sẽ giúp Handle nhìn thấy và cầm các hộp và theo dõi xem chúng nằm ở khu vực nào.

Cũng như nhiều dự án khác của Boston Dynamics, hiện tại Handle chỉ là một phiên bản thử nghiệm, công ty chưa có kế hoạch thương mại hoá. Tuy nhiên, thật dễ dàng để thấy Handle rất có tiềm năng sử dụng trong các nhà kho lớn, như của Amazon chẳng hạn. Chúng ta có thể tưởng tượng cảnh một “đội quân” robot chạy đi chạy lại để sắp xếp hàng hoá thành từng chồng khổng lồ một cách hoàn hảo.

cafebiz

.u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856:active, .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Chỉ với mẩu giấy dán mặt đường, phòng nghiên cứu bảo mật của Tencent hack thành công xe Tesla

.u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280:active, .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Là nơi có công nghệ tiên tiến nhất hành tinh, vì sao quân đội Mỹ vẫn dùng Windows XP?

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : cafebiz .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856:active, .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u86f0d521a9e458fc351d0698fee7f856:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Chỉ với mẩu giấy dán mặt đường, phòng nghiên cứu bảo mật của Tencent hack thành công xe Tesla .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280:active, .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u46a0bd2f0e6df6497e3cfba3fe8fb280:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Là nơi có công nghệ tiên tiến nhất hành tinh, vì sao quân đội Mỹ vẫn dùng Windows XP?