Top 5 yêu cầu để lựa chọn 1 platform lập trình mobile app (phần 2)

PHẦN 1

Các nguồn dữ liệu cơ bản sẽ đóng góp được gì?

Các ứng dụng di động không đơn giản là điểm kết thúc của quá trình trao đổi thông tin và dữ liệu (thiết bị đầu cuối) mà hơn thế nữa, chúng là các điểm kết nối trong ngữ cảnh của 1 doanh nghiệp lớn hơn. Các ứng dụng di động phải giao tiếp với các nội dung đã xác định trước và các nguồn dữ liệu để lấy thông tin và trả về các kết quả.

Làm việc với nhóm dev, bạn cần phải xác định các nguồn dữ liệu đó, xem xét mức độ thường xuyên của bạn khi cập nhật thông tin trên các thiết bị và dữ liệu cần bao nhiêu để lưu thông qua network. Việc xác định các kết nối giữa các ứng dụng di động và các nguồn thông tin từ back-end khá là quan trọng. Một nhà cung cấp di động tốt sẽ truyền tải bộ kết nối linh hoạt và có thẻ mở rộng, nhằm nhanh chóng tích hợp với ứng dụng kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và các nguồn thông tin.

Các thách thức quản lý mobile: bảo vệ doanh nghiệp mà không gây rắc rối với Angry Birds

Các thách thức quản lý là điều không thể tránh khỏi. Làm thế nào để bạn triển khai app và đem đến cho người dùng các ứng dụng 1 cách tốt nhất? Làm thế nào để bạn cập nhật các ứng dụng và đảm bảo tính bảo mật của các thông tin kinh doanh giá trị được lưu trữ trong các thiết bị, bất kể đó là thông tin của công ty hay của nhân viên? Nếu cần, bạn sẽ làm cách nào để hạn chế sử dụng apps tại những địa điểm và thời điểm trong ngày đã xác định trước?

Một nhà cung cấp mobile tốt sẽ đáp ứng được những khả năng quản lý ứng dụng đối với các chính sách và quy trình của tổ chức, giúp bạn kiểm tra được các kết quả.

Trao quyền mọi nơi: di động hóa các tương tác

Khi bạn đã chọn 1 nhà cung cấp mobile, hãy nhận định 1 cách chắc chắn về các thiết bị và các ứng dụng di động đa dạng mà bạn cần hỗ trợ. Cả 2 yếu tố này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Bạn sẽ cần phải chú ý đến những gì không thấy được bên dưới nó.

Đây là 3 yếu tố liên quan đến môi trường IT chung: làm cách nào để bạn tích hợp với các ứng dụng và nguồn thông tin hiện hành, đảm bảo tính bảo mật và quản lý các ứng dụng di động xuyên suốt trong tổ chức của bạn. Một platform SDLC (Chu kì phát triển phần mềm) tích hợp như Kony Multi-Channel Experience Cloud có thể đảm bảo giải quyết được tất cả những yếu tố đó, để bạn có thể trao quyền ở khắp mọi nơi.

Nếu bạn đã từng trải qua quy trình lựa chọn trong doanh nghiệp của mình, liệu bạn có muốn thêm những yêu cầu trên? Bạn có từng muốn nắm bắt những yêu cầu đó chưa? Tôi rất hân hạnh khi được chia sẻ với bạn những kinh nghiệm của mình.

Nguồn: ITZone via IDE Academy via Kony

Chia sẻ bài viết ngay