Tạo ứng dụng nhận dạng chữ trên app mobile bằng nativescript

Tram Ho

Để code được app Mobile đơn giản thì không khó.

Hello Word

Chúng ta sẽ truy cập trang https://play.nativescript.org/ chọn mục new , tùy vào khẩu vị ngôn ngữ gì, hiện tại mình sẽ chọn mục NS + Vue.js

Click Preview góc phải màn hình, để quét mã QR code, chúng ta phải tải app của nativeScript để có thể hiển thị Preview.

2 app cần tải là playgroundpreview của nativescript. Playground để quét mã QR, còn preview là app hiển thị.

Bây giờ chúng ta sẽ có giao diện realtime đồng bộ những đoạn code trên nền tảng đó.

OCR Đơn giản

Nhận dạng chữ, hóa đơn thuộc lĩnh vực về AI, mình sẽ ko đi sâu phần này mà dùng 1 API free cung cấp từ bên thứ 3 để detected chúng, do hình ảnh ở đây có text tiếng việt nên độ chính xác không cao vì mình để default config của API này là tiếng anh. Xài tàm tạm cho vui.

Source Code: https://play.nativescript.org/?template=play-vue&id=kjPTc7&v=8

Trước hết chúng ta sẽ khởi tạo chức năng chụp ảnh cho ứng dụng của mình

Kết luận

Đây chỉ là ví dụ đơn giản, ngoài ra chúng ta có thể kết hợp nhiều components, các chức năng khác nhau ghép vào đa dạng hóa ứng dụng của mình

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo