[Swift 2] Weak, Strong, Retain Cycle

Có 1 thứ mà hồi đó mình học code iOS từ cái lúc phải code = ObjC và chưa có ARC, nghĩa là phải tự quản lý memory. Bây giờ có ARC và code Swift sướng hơn nhiều rồi nhưng vấn đề này vẫn luôn tồn tại, nếu ta không để ý thì chương trình sẽ vẫn gặp rắc rối về memory như leak memory, retain cycle…

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay