Android Q features and APIs

Tram Ho

Android Q đã có phiên bản beta và được giới thiệu rất nhiều tính năng thú vị cho cả user và developer. Ở bài viết này mình sẽ chỉ focus vào những điểm mới dành cho các developer. Tăng cường...

Xem chi tiết