Những Nơi Làm Việc Tốt Nhất Thuộc Ngành Công Nghệ Thông Tin Năm 2014: Người Lao Động Muốn Gì, Người Sử Dụng Lao Động Đáp Ứng Gì

Ngoc Huynh

Hãy khám phá những vấn đề nào liên quan tới người làm việc trong ngành công nghệ thông tin nhất và tìm ra những nơi làm việc nào lọt vào tốp 100 công ty thực hiện phúc lợi một cách hào phóng, đào tạo tốt nhất và còn nhiều hơn thế nữa.

Tất cả các yếu tố và con số

Danh sách nơi làm việc tốt nhất trong ngành công nghệ thông tin hàng năm của Computerworld giới thiệu tốp 100 không gian làm việc ở Mỹ dành cho ngành công nghệ.

Đây là những gì mà chúng tôi đã tập hợp một vài điểm nhấn từ báo cáo. Về phía người sử dụng lao động, chúng tôi liệt kê 100 các công ty về phúc lợi, đào tạo, sự duy trì, sự phát triển nghề nghiệp cũng như chi phí trung bình trong ngành công nghệ thông tin, thời gian làm việc trong tuần, và các yếu tố khác.

Về phía người lao đông, chúng tôi cộng lại các kết quả thăm dò từ hơn 23,700 nhân viên làm trong ngành công nghệ thông tin tại hơn 100 công ty, người lao động đã trả lời các câu hỏi khác nhau về phúc lợi, cơ hội nghề nghiệp, tinh thần nơi làm viêc, và nhiều yếu tố khác.

Hãy đọc chi tiết hơn về những gì mà các công ty trong tốp  làm được trong năm 2014.

 

Phúc lợi

Tỷ lệ phần trăm các công ty nằm trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất năm 2014 đưa ra như sau:

• • Bảo hiểm y tế: 100%

• • Thời gian nghỉ phép được tính lương: 100%

• • Kế hoạch 401(k)/403(b): 100%

• • Chương trình hỗ trợ người lao động: 97%

• • Các lựa chọn làm việc từ xa cho người lao động: 94%

• • Chương trình hợp tác/chăm sóc sức khỏe cho người lao động: 93%

• • Hoàn lại tiền đối với các chứng chỉ công nghệ: 91%

• • Hoàn lại chi phí học đại học: 88%

 

 

Đào tạo

Số ngày đào tạo trung bình đối với mỗi nhân viên IT theo năm tài chính mới nhất: 7

Chi phí trung bình cho mỗi nhân viên IT đối với tất cả việc đào tạo theo năm tài chính mới nhất: $1,959

Tỉ lệ phần trăm các công ty mà chi phí dành cho đào tạo cho mỗi nhân viên IT sẽ tang trong năm 2014: 41%

 

 

 Chế độ lương và đãi ngộ

99% các công ty nằm trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất năm 2014 đã dự thảo ngân sách cho việc tăng lương trong năm 2014

97% công ty đã dự thảo tiền thưởng năm 2014.

94% đóng góp các kế hoạch 401(k) hoặc 403(b) của nhân viên

 

 

Giao tiếp và phát triển nghệ nghiệp

Tỷ lệ phần trăm các công ty nằm trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất năm 2014 đưa ra như sau:

• • Đáp ứng các chương trình tư vấn chính quy cho các nhân viên IT: 72%

• • Khảo sát nhân viên IT về mức độ hài lòng với công việc 1 lần /1 năm: 64%

• • Khảo sát nhân viên IT về mức độ hài lòng với công việc hơn 1 lần/năm: 15%

 

 

 Nhân sự

Tỉ lệ thu nhập trung bình của nhân viên IT theo năm tài chính mới nhất: 8.4%

Tỉ lệ phần trăm trung bình về mức độ thăng tiến của nhân viên IT theo năm tài chính mới nhất: 11.7%

 

Họ ở đâu

Tỷ lệ phần trăm các công ty nằm trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất năm 2014 đưa ra tính trong khu vực nước Mỹ như sau:

• • Khu vực trung tâm phía Bắc: 36%

• • Khu vực trung tâm phía Nam: 19%

• • Phía nam Đại Tây Dương: 17%

• • Thái Bình Dương: 16%

• • Trung-Đại Tây Dương: 14%

• • Vùng núi: 4%

• •  New England: 4%

 

 

 Sự đáp lại của người lao động

Việc truyền đạt thông tin phúc lợi tới người lao động hiểu quả ra sao?

• • Rất hiểu quả: 53%

• • Hiệu quả: 34%

• • Hơi hiệu quả: 10%

• • Không hiệu quả: 2%

• • Không hoàn toàn hiệu quả: 1%

Việc truyền đạt thông tin cơ hội nghề nghiệp tới nhân viên có hiệu quả ra sao?

• • Rất hiểu quả: 35%

• • Hiệu quả: 33%

• • Hơi hiệu quả: 20%

• • Không hiệu quả: 9%

• • Không hoàn toàn hiệu quả: 3%

 

 

 Tại nơi làm việc

“Tôi có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp”

•• Hoàn toàn đồng ý: 71%

•• Đồng ý: 27%

•• Phiếu trắng: 2%

•• Không đồng ý: 0.4%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 0.1%

“Tôi có quan hệ tốt với cấp trên của tôi”

•• Hoàn toàn đồng ý: 66%

•• Đồng ý: 26%

•• Phiếu trắng: 6%

•• Không đồng ý: 2%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 1%

Vì các con số được làm tròn, nên thường tổng số không bằng 100%.

 

 

 Thử thách và sự công nhận

Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn đối với mỗi mỗi phát biểu sau đây:

“Công việc của tôi thú vị và đầy thử thách.”

•• Hoàn toàn đồng ý: 59%

•• Đồng ý: 31%

•• Phiếu trắng: 6%

•• Không đồng ý: 2%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 1%

“Công ty của tôi công nhận thành quả đạt được và làm việc tốt”

•• Hoàn toàn đồng ý: 49%

•• Đồng ý: 34%

•• Phiếu trắng: 11%

•• Không đồng ý: 5%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 2%

Vì các con số được làm tròn, nên thường tổng số không bằng 100%.

 

Sự phát triển nghề nghiệp

Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn đối với mỗi mỗi phát biểu sau đây:

“Tôi có tham gia đào tạo và huấn luyện để nâng cao kỹ năng của minh.”

•• Hoàn toàn đồng ý: 51%

•• Đồng ý: 34%

•• Phiếu trắng: 10%

•• Không đồng ý: 4%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 1%

“Cấp trên của tôi quan tâm đến sự phát triển nghề nghiệp của tôi”

•• Hoàn toàn đồng ý: 53%

•• Đồng ý: 29%

•• Phiếu trắng: 11%

•• Không đồng ý: 5%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 3%

Vì các con số được làm tròn, nên thường tổng số không bằng 100%.

 

Sự định hướng nhân viên và niềm kiêu hãnh

Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn đối với mỗi mỗi phát biểu sau đây:

“Công ty/phòng ban của tôi có sự phân bổ công việc rõ ràng”

•• Hoàn toàn đồng ý: 54%

•• Đồng ý: 32%

•• Phiếu trắng: 8%

•• Không đồng ý: 4%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 2%

“Tôi tự hào khi được làm việc cho công ty”

•• Hoàn toàn đồng ý: 68%

•• Đồng ý: 23%

•• Phiếu trắng: 7%

•• Không đồng ý: 2%

•• Hoàn toàn không đồng ý: 1%

Vì các con số được làm tròn, nên thường tổng số không bằng 100%.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/