Kế Hoạch Tổng Thể Cho Các Công Viên Công Nghệ Thông Tin Nhận Được Sự Phê Chuẩn

Ngoc Huynh

Thủ Tướng Chính Phủ đã phê chuẩn kế hoạch tổng thể cho sự phát triển tập trung các công viên IT vào năm 2020 với tầm nhìn tới năm 2030.

Kế hoạch nhắm vào mục tiêu xây dựng một số các công viên IT ở một số tỉnh và thành phố với các điều kiện thích hợp với mục đích

Các điều kiện bao gồm như nguồn tài chính đến từ ngân sách địa phương và các công ty, để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các công viên và sẵn sàng có các dự án IT quan trọng, hay các sản phẩm IT

Ngoài ra, hai đến ba công viên IT sẽ được xây dựng ở mỗi nơi tại Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Để thấy rõ các mục tiêu, Thủ Tướng đã khuyến cáo đơn vị liên quan tiếp tục điều chỉnh, cơ chế và chính sách hoàn thiện, đặc biệt là các chính sách động viên, liên quan đến các công viên IT tập trung

Chính phủ đã nhấn mạnh rằng tất cả các ngành kinh tế và các nhà đầu tư nước ngoài nên được khuyến khích để tham gia phát triển công viên, đặc biệt là cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong các công viên.

Kế hoạch tổng thể cũng kêu gọi nhiều sự đầu tư trong việc nghiên cứu và phát triển IT cũng như thúc đẩy sự trao đổi và sự liên kết giữa các công viên, đưa vào nghiên cứu và đào tạo, cũng như các doanh nghiệp IT

Bên cạnh các giải pháp, thì Thủ Tướng đã đề xuất tạo ra cơ cấu để cho phép việc thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm để thúc đẩy các công ty khởi nghiệp trong các công viên IT

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://english.vietnamnet.vn/