Hà Lan hạn chế bán thiết bị sản xuất chip tiên tiến

Tram Ho

Giới chức Hà Lan cho biết, biện pháp được đưa ra là vì lợi ích an ninh quốc gia do các thiết bị này có thể ứng dụng trong quân sự.

Các quy định mới yêu cầu các công ty chế tạo các thiết bị sản xuất chip tiên tiến phải xin giấy phép trước khi xuất khẩu các thiết bị này.

Quy định mới có kèm theo tài liệu kỹ thuật nêu rõ thiết bị nào đòi hỏi giấy phép để xuất khẩu. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

Động thái của Hà Lan diễn ra trong bối cảnh Mỹ gây áp lực lên các đồng minh nhằm hạn chế bán linh kiện công nghệ cao cho Trung Quốc.

Chia sẻ bài viết ngay