Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

Tram Ho

Well

Chào mọi người, mình là Rice – một DevOps Engineers ở đâu đó tại Châu Âu. Quá trình tìm việc ở Châu Âu cũng thú vị. Nói chung cũng có công ty khó tính hỏi kiểu máy móc từng command, hoặc sự khác biệt giữa từng version (khác biệt giữa version 12 và 13 của terraform :scared:). Cũng có công ty mì ăn liền, thích chơi giải quyết vấn đề hơn (ví dụ như thiết kế pipeline tạo subdomain bằng git push. Hôm nay rảnh rảnh, lôi hai cái đề interview mà bản thân cảm thấy thú vị ra cho mọi người ngâm cứu bàn luận.

Đề 1

Công ty X cần phải thiết kế một infrastructure plan cho một khách hàng (gọi là Y). Mục tiêu là host containerized web application trên AWS. Web application của công ty Y là document storage service. Users có thể lưu trữ và sắp xếp confidential files của họ.

Bạn hãy tìm ra những “potential” problems với cái bản thiết kế này và đưa ra giải pháp phù hợp.

alt text

Đề 2

Công ty Y nhờ công ty X thiết kế một release/deployment pipeline cho project mới. Project mới bao gồm 3 client applications (IOS, Android, Angular)microservice-based containerized backend (Java SpringBoot). Tèo – trưởng phòng – thiết kế hệ thống pipeline như sau:

  • Master node
  • Build Slave #1: Ubuntu 20.10, 2×2 Ghz CPU Cores, 4GB RAM, 500GB HDD
  • Build Slave #2: Ubuntu 20.10, 2×2 Ghz CPU Cores, 8GB RAM, 1TB HDD

3 CI jobs bao gồm:

  • Check: Trigger = Git push, Steps = (run linters, run automated tests, build project, deploy to DEV env)
  • Release: Trigger = manual, Input = version #, Steps = (bump version number, build project).
  • Deploy: Trigger = Git push, Input = (version #, Environment), Steps= (build project for env, store artifact, deploy artifact with version).

Backend Dockerfile:

Tèo hỏi ý kiến của bạn, bạn thấy sao?

Conclusion

Thực ra thì không có conclusion gì cả. Chúc mọi người làm đề vui, có gì cứ comment.

Somewhere, xx-xx-20xx

Rice

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo