10 thư viện JavaScript và CSS hay dành cho các lập trình viên (Phần 2)

Ngoc Huynh

Yargs

Yargs là một framework hỗ trợ việc xây dựng các ứng dụng command line với Nodejs. Nó cho phép bạn tạo ra các command dễ dàng hơn, xử lý nhiều tham số, tạo các shortcut kể cả việc tạo ra trình thực đơn hỗ trợ một cách tự động.

WebGradients

Đây là một bộ sưu tập rất nhiều gradient đẹp dành cho web. Website này liệt kê các gradient rất gọn và đẹp, bạn có thể xem thử các gradient ở chế độ fullscreen, bạn cũng có thể copy chúng như là CSS property.

Store.js

Store.js là một giải pháp lưu trữ ở local hỗ trợ nhiều trình duyệt khác nhau. Mới đây, phiên bản v2 vừa được phát hành cũng cấp rất nhiều tính năng mới và hữu ích như: Các hàm làm việc với array/object. Nó tương tự như localForage nhưng cú pháp gần giống với localStorage hơn.

Sticky-Kit

Sticky-Kit một plugin jQuery cung cấp cho bạn khả năng thực hiện bất kỳ phần tử trên trang của bạn luôn luôn có thể nhìn thấy khi di chuyển trang. Điều này có thể tiện dụng trong trang web của bạn để trình bày một menu dính hoặc thanh chia sẻ.

Snarkdown

Snarkdown là một Markdown parser siêu đơn giản được viết bằng JavaScript. Snarkdown có dung lượng chỉ 1kb và chỉ có một single method, điều này rất phù hợp cho các dự án đơn giản.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://tutorialzine.com