Visual Studio của Microsoft nâng cao serverless computing, lập trình trên Mac

Ngoc Huynh

Bản phát hành beta của Azture Functions Visual Studio cho phép các nhà phát triển tích hợp Azure Functions vào các bước phát triển (development flows).

Microsoft đang cải tiến Visual Studio IDE của mình trong một vài lĩnh vực, bao gồm serverless computing và phát triển trên Mac.

Đối với serverless computing, bản phát hành beta Azure Functions Visual Studio của hãng cho phép các nhà phát triển tích hợp Azure Functions vào các bước phát triển. Ngoài ra, hãng còn sẽ có một vài bước tiến khác nhằm giúp việc quản lý toàn bộ chu kỳ phát triển serverless code trở nên dễ dàng hơn. Bản beta hiện đã sẵn sàng như là một phần mở rộng (extension) của Visual Studio 2017, và các nhà phát triển có thể sử dụng các extension của bên thứ ba, testing frameworks, và các hệ thống tích hợp liên tục.

Serverless computing cung cấp lập trình hướng sự kiện (event-driven programming) trong một managed environment. Với Azure Functions, người dùng sẽ trả cho resource mà họ sử dụng. Nó đang cạnh tranh với dịch vụ AWS Lambda của Amazon.

Microsoft cũng đang xem xét đến sự hỗ trợ của Azure Application Insights dành cho Azure Functions, cung cấp khả năng hiểu biết về Azure Functions code, để mà các team có thể đo lường hiệu suất, phát hiện các sự cố, và chẩn đoán các vấn đề với các ứng dụng serverless. Một bản beta khác đó là Azure Functions Runtime, mở rộng Azure Functions sang các hệ thống on-premises và các hệ thống khác bên ngoài Azure cloud.

Visual Studio 2017 dành cho Mac của Microsoft hiện đang ra mắt một phiên bản sản xuất mới, cung cấp sự phát triển dành cho các ứng dụng web và di động cũng như dùng để deploy sang Azure. Nó đã bước sang giai đoạn beta kể từ tháng 11. Các nhà phát triển đang lập trình trên Mac có thể sử dụng các công nghệ phát triển phần mềm của Microsoft như C#, F#, .Net Core, ASP.Net Core, và Xamarin. Đối với phát triển iOS và Android, Visual Studio dành cho Mac sử dụng Xamarin để hỗ trợ phát triển đa nền tảng và sử dụng cùng với IDE.

Microsoft cũng sẽ sớm phát hành Visual Studio 2017 15.2 cũng như bản beta 15.3. Phiên bản 15.2 được đặc trưng với sự quay trở lại của Python và các data-science workloads, cũng như thêm hỗ trợ dành cho TypeScript 2.2 và sửa các lỗi kỹ thuật. Bản phát hành beta 15.3 có các cải tiến dành cho khả năng truy cập, sự hỗ trợ .Net Core 2.0 beta, unit testing trực tiếp đối với các dự án .Net Core, thêm hỗ trợ C++. Còn Visual Studio Snapshot Debugger thì cung cấp khả năng cloud debug.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com