Việt Nam tổ chức cuộc thi CNTT-TT ASEAN ICT 2015

Ngoc Huynh

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi lễ trao giải cuộc thi ASEAN ICT vào tháng 11 như là một phần của Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT (TELMIN).

Các điều lệ và chỉ dẫn cho cuộc thi ASEAN ICT Awards 2015 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gần đây.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện này.

Các giải thưởng sẽ được giới thiệu chính thức giới thiệu trong khu vực ASEAN vào ngày 15/4. Các công ty cần phải nộp các sản phẩm của mình theo từng quốc gia trước ngày 15/7.

Mỗi nước thành viên ASEAN sẽ được phép đề cử tối đa 3 sản phẩm trong 6 danh mục: Giải thưởng cho khu vực nhà nước; giải thưởng cho khu vực tư nhân; giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; giải thưởng về nội dung số; giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập (start-up); giải thưởng về nghiên cứu và phát triển.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://english.vietnamnet.vn/