[Tutorial] Học Golang bằng các ví dụ – Example 2: Values

Tram Ho

go-basic-types-operators-type-conversion|690x367

Go có nhiều loại giá trị khác nhau bao gồm: strings, integers, floats, booleans, v.v … Dưới đây là một vài ví dụ cơ bản.

Ví dụ tiếp theo: Variables

Source:
https://github.com/nhannguyen09cntt/gobyexample/tree/master/examples/values

Nguồn: https://4rum.vn/t/tutorial-go-by-example-values/567

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo