Trình duyệt web phổ biến tại mỗi nước trên thế giới từ 2008-2015

Ngoc Huynh

Time-lapse về trình duyệt web phổ biến ở mỗi nước.

2008: Trình duyệt Internet Explorer thống trị thế giới.

2009: Tính phổ biến đáng ngạc nhiên của trình duyệt Opera ở khu vực Đông Âu.

2010: Firefox dần chiếm vị thế của Opera

2011: Chrome bắt đầu được sử dụng phổ biến tại một số nước.

2012: Cuộc chiến của ba trình duyệt lớn: IE, Firefox và Chrome

2013: Chrome dần vươn lên vị trí thống trị.

2014: Trình duyệt Safari phổ biến rộng rãi ở Greenland.

2015: Chrome ở vị trí thống trị.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://english.vietnamnet.vn/