Trình biên dịch Closure của Google chuyển từ Java sang Javascript

Ngoc Huynh

Trình biên dịch Closure của Google – dùng để tối ưu mã của một chương trình JavaScript, không còn cần đến Java nữa. Thay vào đó, mã nguồn Java sẽ được biên dịch sang JavaScript do vậy nó có thể hoạt động theo Node.js hoặc trong một trình duyệt. Closure đã được Google giới thiệu vào năm 2009.

Bản thử nghiệm đã trình bày tỉ mỉ những hỗ trợ dành cho các tính năng của ECMAScript 2015 như arrow function và các biến let và const, và polyfill (Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các đoạn code được dùng để cung cấp một chức năng (hoặc công nghệ) của các trình duyệt hiện đại cho các trình duyệt cũ) một số ES2015 method. Closure sẽ kiểm tra cả cú pháp (syntax) và kiểu (types), và sẽ đưa ra những cảnh báo đối với JavaScript. Tuy nhiên Google lưu ý rằng một vài tính năng hiện tại chưa khả dụng, và hiệu suất có thể không sánh kịp so với phiên bản Java.

Sự nâng cấp không phải là sự viết lại của Closure đối với phiên bản JavaScript. Để sử dụng phiên bản mới này, các lập trình viên nên bổ sung nó như là một dependency trong một dự án qua NPM, mặc dù nó cũng có thể được sử dụng với Gulp.

“Nếu bạn muốn chuyển dịch từ google-closure-compiler – cần có Java, thì bạn sẽ phải sử dụng gulp.src() hoặc các equivalent để load JavaScript trước khi nó được biên dịch. Do trình biên dịch này chạy trong JavaScript thuần, nên trình biên dịch không thể load hoặc lưu giữ file trực tiếp từ hệ thống file của bạn. Các lập trình viên không sử dụng Gulp hoặc Webpack plugin sẽ cần phải định rõ code qua các flag.

Closure được phát hành theo giấy phép Apache 2.0.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/