Trang web chính thức dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

Ngoc Huynh

Trang chủ của trang web chính thức cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã ra mắt trang web chính thức cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, theo trang web chinhphu.vn.

Trang thông tin được thiết kế với giao diện thân thiện với các hình ảnh sống động, audio, và videos và được truy cập dễ dàng tại địa chỉ  http://pnvnnuocngoai.vn kể từ thứ Năm.

Trang web với 9 chuyên mục lớn và 30 tiểu mục, trang thông tin thể hiện một cách sinh động và cụ thể Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 26/3/2004 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”

Việc ra mắt trang web tuân theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI về việc kêu gọi sự thống nhất phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài vì lợi ích bền vững và sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Trang web còn nhắc đến một cuốn sổ tay hướng dẫn cung cấp hỗ trợ và chỉ bảo, và chia sẻ thông tin và kiến thức thực tiễn với hơn 2 triệu phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://tuoitrenews.vn/