Tìm Hiểu Sync.Cond trong Golang

Tram Ho

 • theo định nghĩa, event là bất kì tính hiệu nào giữa 2 hoặc nhiều goroutine mà thực tế nó đã xảy ra. Thông thường bạn sẽ muốn một đợi một tính hiệu trước khi thực hiện một goroutine khác. Nếu chúng ta xem xét để thực hiện điều này mà ko dùng Cond thì đơn giản là dùng vòng lặp vô tận.

 • Cách giải quyết này cũng tốt, nhưng thực sự là sẽ không hiệu quả, bời vì bạn phải tìm ra thời gian để cấu hình hàm sleep. Nếu sleep quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến performance, còn nếu quá ngắn sẽ thì sẽ tốn thời gian của CPU một cách không cần thiết. Nó sẽ tốt nếu có một loại function hoặc cách gì đó mà goroutine có thể sleep cho đến khi có 1 tín hiệu thực thi. Và Cond sẽ giúp thực thi điều đó.

các function trong cond:

 • NewCond:

 • Broadcast

 • Signal:

 • Wait:

 • Sử dụng Cond để viết một ví dụ đơn giản trước:

 • Cách tiếp cận này là hiệu quả hơn. Ghi chú, func Wait không chỉ block, nó còn treo goroutine hiện tại, và cho phép các goroutine khác vẫn chạy trên OS thread.
 • Để giải thích thêm, xem thêm ví dụ sau:

 • output:

 • Như kết quả, thì chương trình đã add 10 item đến queue, nhưng nó luôn luôn đợi cho cho 1 item được dequeue trước khi enqueue một item khác
 • Trong ví dụ có một function Signal, nó là một method mà Cond cung cấp để notifying một goroutine đã được block trên wait trước đó.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo