Theo một cuộc nghiên cứu cho rằng 79% người dùng đang sử dụng hoặc đang xem xét các phần mềm ứng dụng doanh nghiệp

Diem Do

 

Các phần mềm ứng dụng doanh nghiệp (EAS) không còn là chủ đề nóng bỏng nhất trong công nghệ, nhưng vấn đề giá trị và sự phù hợp của các phần mềm cho các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp thì vô cùng quan trọng, là cơ sở để cho các tổ chức dựa vào đó để khởi tạo việc kinh doanh của mình.

 

Phần mềm ứng dụng doanh nghiệp  là một thuật ngữ khá mơ hồ, bao gồm nhiều thứ phụ thuộc vào việc bạn yêu cầu dành cho ai và  cùng với một loạt các công nghệ chẳng hạn như kinh doanh thông minh (BI), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), các ứng dụng tài chính và kế toán và nhiều hơn thế nữa. Có nhiều hộ gia đình trở thành các nhà cung cấp phần mềm ứng dụng doanh nghiệp , nhưng cũng có nhiều nhà cung cấp mới nổi lên để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt này.

 

Năm ngoái, cuộc nghiên cứu công nghệ Pro đã tiến hành một cuộc khảo sát để tìm hiểu nhiều hơn cách sử dụng hiện tại và những dự định trong tương lai cho các ứng dụng doanh nghiệp. Những người tham gia cuộc khảo sát đã chia sẻ những thông tin giá trị chẳng hạn như các nhà cung cấp họ đã sử dụng những  gì, hay đang xem xét việc sử dụng những điều gì, tại sao lại như vậy. Họ nói với chúng tôi những gì mà họ thích hay không thích về các nhà cung cấp khác nhau, và những khả năng mà họ thích là gì.

 

Nhanh chóng bước qua năm 2014, vào năm ngoái việc sử dụng các phần mềm như một bước đệm cơ sở, cuộc nghiên cứu công nghệ Pro đã tiến hành một cuộc khảo sát mới và yêu cầu những câu hỏi tương tự để nhìn thấy mọi thứ thay đổi như thế nào từ năm 2013. Năm nay mục tiêu là để xác định các nhu cầu hiện tại và cố gắng để dự đoán tương lai của phần mềm ứng dụng doanh nghiệp . Tìm ra 196 người hưởng ứng đã chia sẻ về phần mềm ứng dụng doanh nghiệp .

 

Trạng thái hiện tại của phần mềm doanh nghiệp

 

Sự tập trung chính của cuộc khảo sát là để tìm ra những công ty hiện tại đang sử dụng phần mềm doanh nghiệp hay có bất kỳ dự định gì để thực hiện cho năm sau. Hình A như bên dưới  minh họa 50%  tất cả những người hưởng ứng cuộc khảo sát đang sử dụng một số loại phần mềm doanh nghiệp, tăng 3% so với năm trước. Giảm xuống còn 34% những người mà đáp lại là hiện tại họ đang sử dụng một giải pháp phần mềm doanh nghiệp, và 16% khác cho biết hiện tại họ không chỉ sử dụng phần mềm doanh nghiệp, nhưng cũng xem xét các công cụ doanh nghiệp thêm vào trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý, phần trăm các tổ chức hiện tại đang sử dụng một giải pháp giảm từ 40% xuống 34%.

 

Nếu bạn xem như một nhân tố trong 29% người đáp lại rằng hiện tại họ không sử dụng bất kì phần mềm doanh nghiệp nào, nhưng đang xem xét tích cực việc áp dụng các ứng dụng doanh nghiệp trong 12 tháng tới, 50% sẽ nhảy vọt gần 80% trong năm tới nếu họ theo dõi thông qua việc thêm vào các phần mềm ứng dụng doanh nghiệp .  Chỉ 1/5 công ty dường như không thích thú đến phần mềm doanh nghiệp ngay bây giờ.

 

figure a

Hình A

Nhiều công ty lớn hơn sử dụng phần mềm ứng dụng doanh nghiệp

 

Cuộc khảo sát trong năm vừa qua, dữ liệu thu thập được có sự tương quan khác biệt liên quan trực tiếp đến quy mô của  công ty và cách áp dụng các phần mềm ứng dụng doanh nghiệp của họ. Con số tổng thể tương tự như năm trước: 75% công ty với 1000 nhân viên hoặc hơn trong báo cáo cách sử dụng phần mềm doanh nghiệp-  và có sự  tăng trưởng từ 68% trong năm 2013.

 

Có 2 mô hình: thứ nhất, công ty có quy mô từ 50- 249 nhân viên và thứ hai có quy mô từ 250-999 nhân viên, cả hai mô hình này đã tăng từ năm ngoái với 63% sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Đã có sự giảm sút từ 32% xuống 28% giữa các công ty với quy mô ít hơn 50 nhân viên được hiển thị như hình B bên dưới.

 

figure-b-v3

Hình B

 

Mức độ hài lòng vẫn ở mức cao

 

Những người hưởng ứng hiện tại đang khá hài lòng với phần mềm ứng dụng doanh nghiệp của họ như năm vừa qua. Được biểu thị trong Hình C bên dưới, 26% người cho rằng đặc biệt “Rất hài lòng”, trong khi 61% khác đã trả lời  “hơi hài lòng”. Điều đó có nghĩa là 87% những người sử dụng phần mềm doanh nghiệp là ít nhất hài lòng với những gì họ có được. Năm ngoái, 76% những người hưởng ứng báo cáo là hài lòng với phần mềm doanh nghiệp.

 

figure Cc

Hình C

 

Về tổng thể, có nhiều tin tức khả quan từ phía các nhà cung cấp phần mềm ứng dụng doanh nghiệp trong các báo cáo năm 2014. Tuy nhiên, có nhiều thứ cho họ tìm thấy- đáng chú ý là các dịch vụ điện toán đám mây đe dọa sự phát triển tiếp tục  của các phần mềm doanh nghiệp.

 

Các chủ đề về phần mềm ứng dụng doanh nghiệp được thảo luận trong cuộc khảo sát bao gồm:

 

– Các nhà cung cấp được ưa chuộng

– Lý do hài lòng về phần mềm

– Lý do không hài lòng về phần mềm

– Ứng dụng được ưa chuộng

– Các xu hướng được dự đoán

– Các dịch vụ điện toán đám mây như một sự thay đổi luân phiên nhau

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : zdnet.com