Thao tác Docker command trong 2 phút tìm hiểu (Docker + bash)

Tram Ho

Chào 500 anh em yêu tech. Lại là mình đây, hôm nay mình chia sẻ anh em một tips về Docker đó là thao tác một số command hay dùng với Docker trong 2 phút tìm hiểu. Ngắn gọn là Docker + bash.

Let’s go thôi!!!

Mục tiêu tips này giúp các bạn:

  • Remove all containers
  • Remove all images
  • Remove dangling images
  • List the last 10 tags of a docker image

1. Remove all containers

Đầu tiên để liệt kê tất cả các container các bạn dùng

Muốn xoá một container nào đó dùng

Không ưa, muốn xoá tất cả thì dùng

2. Remove all images

Tương tự, với images
Đầu tiên để liệt kê tất cả các images các bạn dùng

Muốn xoá một images nào đó dùng

Không ưa, muốn xoá tất cả thì dùng

3. Remove dangling images

Khi bạn build image sinh quá nhiều image rác thường thấy name none một ngày đẹp trời disk full mà không biết lí do. À ra là do mấy anh này. Bây giờ muốn chúng biến đi cho nhẹ disk
Đầu tiên liệt kê chúng trước


Sau đó tiễn chúng đi

Chạy xong nhớ kiểm tra lại với command đầu nhé các bạn

4. List the last 10 tags of a docker image

Bạn muốn kiểm tra một images tag nào đó trên docker hub. Đơn giản là biết images đó đang có những tag nào để lấy về dùng.
Ngoài cách vào docker hub coi thì dưới server các bạn dùng lệnh curljq

Ví dụ mình muốn xem list 10 images alpine tag


Bây giờ muốn dùng image tag nào thì gắn vào thôi.

5. Tổng kết

Close tips, các bạn đọc tới đây không biết tới 2 phút chưa. Mình nghĩ chắc không đến hoặc hơn 2 phút. Cũng không sao đến đây các bạn hiểu là OK rồi.
Hẹn gặp các bạn ở các tips sau!!!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo