Tạo một extension chrome có nhiệm vụ nhắc nhở

Tram Ho

Giới thiệu

Mục đích là viết thử extension trên chrome nó có nhiệm vụ hiển thị popup nhắc nhở viết đúng formmat commit khi gửi pull trong github, dành cho những member “đãng trí” :v. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào!

Code

Trước tiên ta tạo file manifest.json

Trong đó:

name: Đây là tên của extension.

description: Mô tả cho extension.

version: Phiên bản của extenssion.

browser_action: Dùng để tùy chỉnh icon, popup, tooltip, bài này mình chỉ sử dụng icon.. xem thêm Browser Action

permissions: liệt kê các quyền mà extension của bạn muốn sử dụng, khai báo các url website mà muốn nó chạy và các quyền. xem thêm permissions

manifest_version: là version chrome extension bạn sử dụng (hiện nay là version 2). bạn có thể xem ở đây manifest_version

content_scripts: dùng để liệt kê các file sẽ được inject vào trình duyệt chrome, khi vào các trang web phù hợp với các địa chỉ được khai báo trong matches, như ở đây là all page. Content Scripts

Tạo file index.js

/https://github.com(.*compare)/ đây là đoạn regex check nếu đang ở page github và url có chứa compare or pull thì chúng ta show popup

htmlToElement function để tạo html element từ chuỗi string

follow đơn giản là vào page tạo popup ở trạng thái ẩn check url đúng điều kiện thì cho hiển thị

Tạo file app.css

tạo file css để style cho popup:

Cài đặt

Như vậy là đủ để extension của chúng ta hoạt động rồi. Để cài đặt chúng ta có thể nhập url chrome://extensions/ trên thanh địa chỉ của Chrome, bật Chế độ dành cho nhà phát triển, sau đó chọn Tải tiện ích đã giải nén. Tiếp theo là chọn thư mục chứa code và nhấn nút Ok thôi nào.

Tổng kết

vì github được viết theo kiểu SPA chúng ta nên detect khi url có sự thay đổi thì show popup

một cách đó là dùng setInterval() để check

Source: https://github.com/trangianhuan/reminder
Demo khi vào trang github:

bạn để ý extension mình sau khi cài là icon hình chiếc chuông màu vàng nhỏ trên thanh địa chỉ đấy ✌️

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo