Tản mạn một bài toán trong Project

Cách giải đơn giản

Problem: Điều gì sẽ sảy ra là thay 1000 bằng 10^6 hoặc một số lớn hơn nữa? máy tính có tính được luôn (10^6)^(10^6)?

kết quả tìm kiếm trên google theo cách làm bên dưới, và họ cũng hướng dẫn cách giảm số phép module lại( dựa vào thời gian thực hiện phép so sánh nhanh hơn phép module trong một số case) sẽ làm tăng tốc độ

Lợi dụng 2 tính chất của phép toán module dưới đây

Solution

Discussion Cách này sẽ cho kết quả nhưng chắc là phải đợi lâu. Có cách nào để giải quyết bài toán này?

  • Tìm ra 1 công thức toán học, tính 1 phát ra luôn( Mình không biết, có bạn nào biết bảo mình với nhé)
  • Tìm cách cải thiện việc tính (a^a % modulo)

Thay đổi cách tính (a^a % modulo)

Thêm một tính chất của phép lũy thừa

Áp dụng (1) và (3) ta có thể cải tiến code theo cách dưới đây

Discussion Cách trên đã nhanh hơn, với máy tính của mình tầm 14s.

Cải tiến việc tính (a^a % modulo) một chút

Nếu để ý một chút bạn sẽ thấy:

Cách áp dụng memorize pattern:

Với k là số nguyên tố, và việc áp dụng k =2, k= 3, k= 5… hoặc áp dụng tất cả là do bạn.

Mình đã thử với range(1, 10^6), trên spec máy của mình thì kết quả là khi áp dụng k = {2,3,5,7} thì việc tính toán nhanh hơn được 40%

Solution

Cách áp dụng tính toán song song( mình chưa implement bằng python)

Một người bạn đã chỉ mình cách này và implement bằng C++ và nhận được kết quả nhanh hơn 75% so với cách tính tuần tự không áp dụng memorize trên spec máy 4 core của anh ấy) chắc cách này không lạ gì với các anh trong nhóm #hardcode

ITZone via kipalog

Chia sẻ bài viết ngay