Sử dụng Trình quét bảo mật và Công cụ để đánh giá lỗ hổng trong Node.js Express

Tram Ho

1. Giới thiệu

Node.js đã phát triển để trở thành một trong những khung JavaScript phía máy chủ phổ biến nhất và Express là khung phù hợp để xây dựng các ứng dụng web nhanh và có thể mở rộng. Tuy nhiên, như với bất kỳ công nghệ nào, việc đảm bảo tính bảo mật cho các ứng dụng của bạn là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các công cụ và trình quét bảo mật khác nhau có thể giúp bạn thực hiện đánh giá lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng Node.js Express.

1.1. Tầm quan trọng của bảo mật trong các ứng dụng web

Bảo mật phải là ưu tiên hàng đầu khi phát triển các ứng dụng web. Các ứng dụng có lỗ hổng bảo mật có thể dẫn đến truy cập trái phép, vi phạm dữ liệu và các hậu quả nghiêm trọng khác. Điều cần thiết là phải thực hiện đánh giá bảo mật thường xuyên để xác định và giảm thiểu các lỗ hổng trước khi chúng có thể bị khai thác bởi các tác nhân độc hại.

2. Công cụ và Trình quét bảo mật dành cho Node.js Express

Có một số công cụ và trình quét bảo mật có sẵn để đánh giá lỗ hổng trong các ứng dụng Node.js Express. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số cách phổ biến và hiệu quả nhất trong các phần sau.

2.1. kiểm toán npm

Công cụ kiểm tra npm là một tính năng tích hợp trong trình quản lý gói npm. Nó giúp xác định các lỗ hổng đã biết trong phần phụ thuộc của ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng công cụ này bằng cách chạy npm audit trong thư mục dự án của mình.

2.1.1. Chạy kiểm toán npm

Để chạy kiểm toán npm, hãy làm theo các bước sau:

  • Điều hướng đến thư mục dự án của bạn trong thiết bị đầu cuối.
  • Chạy npm install để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc đều được cập nhật.
  • Chạy npm audit để kiểm tra các lỗ hổng đã biết. Đầu ra sẽ cung cấp một bản tóm tắt các lỗ hổng được tìm thấy và mức độ nghiêm trọng của chúng. Bạn có thể sử dụng thông tin này để quyết định lỗ hổng nào cần được chú ý ngay lập tức.

2.1.2. Khắc phục lỗ hổng với npm Audit

Để khắc phục các lỗ hổng được xác định bởi kiểm toán npm, run npm audit fix . Lệnh này sẽ cố gắng tự động cập nhật các gói bị ảnh hưởng lên phiên bản an toàn.

2.2. Snyk

Snyk là một công cụ bảo mật mã nguồn mở phổ biến giúp bạn tìm, sửa và theo dõi các lỗ hổng trong các ứng dụng Node.js Express của mình. Snyk tích hợp với quy trình phát triển của bạn, cung cấp thông tin chuyên sâu kịp thời và hữu ích.

2.2.1. Thiết lập Snyk

Để thiết lập Snyk, hãy làm theo các bước sau:

  • Đăng ký một tài khoản miễn phí trên trang web của Snyk .
  • Cài đặt Snyk CLI bằng cách chạy npm install -g snyk .
  • Xác thực CLI bằng cách chạy snyk auth và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

2.2.2. Quét dự án của bạn với Snyk

Để quét dự án của bạn bằng Snyk, hãy điều hướng đến thư mục dự án của bạn và chạy snyk test . Lệnh này sẽ phân tích các phần phụ thuộc của bạn để tìm các lỗ hổng đã biết và cung cấp thông tin chi tiết về các phát hiện.

2.2.3. Giám sát dự án của bạn với Snyk

Để liên tục theo dõi dự án của bạn để tìm các lỗ hổng, hãy chạy snyk monitor . Lệnh này sẽ gửi cây phụ thuộc của bạn tới Snyk, sau đó Snyk sẽ theo dõi các lỗ hổng mới và thông báo cho bạn khi chúng được phát hiện.

2.3. Nền tảng bảo mật nút (nsp)

Nền tảng bảo mật nút (nsp) là một công cụ dòng lệnh kiểm tra các phần phụ thuộc của dự án để tìm các lỗ hổng bảo mật đã biết. Nó không còn được duy trì tích cực, nhưng nó vẫn là một tài nguyên hữu ích để xác định các vấn đề tiềm ẩn.

2.3.1. cài đặt nsp

Để cài đặt nsp, hãy chạy npm install -g nsp .

2.3.2. Quét dự án của bạn với nsp

Để quét dự án của bạn bằng nsp, hãy điều hướng đến thư mục dự án của bạn và chạy nsp check . Lệnh này sẽ phân tích các phần phụ thuộc của bạn để tìm các lỗ hổng đã biết và cung cấp báo cáo về các phát hiện.

2.3.3. Giải quyết các lỗ hổng với nsp

nsp không tự động sửa lỗ hổng. Bạn sẽ cần xem lại báo cáo và cập nhật hoặc thay thế các phần phụ thuộc bị ảnh hưởng theo cách thủ công để giải quyết sự cố.

2.4. Kiểm tra phụ thuộc OWASP

OWASP Dependency-Check là một công cụ nguồn mở xác định các phụ thuộc của dự án và kiểm tra xem có bất kỳ lỗ hổng nào đã biết hay không. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm JavaScript cho các dự án Node.js.

2.4.1. Cài đặt kiểm tra phụ thuộc OWASP

Để cài đặt Kiểm tra phụ thuộc OWASP, hãy tải xuống bản phát hành mới nhất từ ​​kho lưu trữ GitHub và làm theo hướng dẫn cài đặt được cung cấp.

2.4.2. Quét dự án của bạn với Kiểm tra phụ thuộc OWASP

Để quét dự án Node.js Express của bạn bằng Kiểm tra phụ thuộc OWASP, hãy chạy lệnh sau trong thư mục dự án của bạn:

Lệnh này sẽ tạo một báo cáo trong thư mục đầu ra được chỉ định.

2.4.3. Rà soát và giải quyết các lỗ hổng

Xem lại báo cáo được tạo cho bất kỳ lỗ hổng nào được xác định. Bạn sẽ cần cập nhật thủ công hoặc thay thế các phần phụ thuộc bị ảnh hưởng để giải quyết sự cố.

3. Thực hành tốt nhất để đánh giá lỗ hổng

Để đảm bảo các ứng dụng Node.js Express của bạn được an toàn, hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau khi thực hiện đánh giá lỗ hổng:

3.1. Thường xuyên cập nhật phụ thuộc

Luôn cập nhật các phụ thuộc của bạn để giảm nguy cơ bị tổn thương. Thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật và áp dụng chúng khi cần thiết.

3.2. Sử dụng kết hợp các công cụ

Các công cụ khác nhau có thể phát hiện các lỗ hổng khác nhau. Sử dụng kết hợp các công cụ và máy quét bảo mật để đảm bảo phạm vi bảo hiểm toàn diện.

3.3. Tích hợp quét bảo mật vào quy trình phát triển của bạn

Tích hợp tính năng quét bảo mật vào quy trình phát triển của bạn để phát hiện sớm các lỗ hổng trong quá trình phát triển. Điều này sẽ cho phép bạn giải quyết các vấn đề trước khi chúng được đưa vào sản xuất.

3.4. Theo dõi các lỗ hổng mới

Đăng ký cơ sở dữ liệu về lỗ hổng, chẳng hạn như Cơ sở dữ liệu về lỗ hổng quốc gia và theo dõi danh sách gửi thư bảo mật để được thông báo về các lỗ hổng mới. Thường xuyên quét các ứng dụng của bạn để xác định và giải quyết các vấn đề mới.

Phần kết luận

Bảo mật là một khía cạnh quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng web và các ứng dụng Node.js Express cũng không ngoại lệ. Bằng cách sử dụng các công cụ và trình quét bảo mật như kiểm toán npm, Snyk, nsp và Kiểm tra phụ thuộc OWASP, bạn có thể xác định và giảm thiểu các lỗ hổng trong ứng dụng của mình. Thường xuyên cập nhật các phụ thuộc của bạn, sử dụng kết hợp các công cụ, tích hợp quét bảo mật vào quy trình phát triển của bạn và theo dõi các lỗ hổng mới để đảm bảo rằng các ứng dụng Node.js Express của bạn vẫn an toàn.

Và cuối cùng

Như mọi khi, tôi hy vọng bạn thích bài viết này và có một cái gì đó mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Nếu các bạn thích bài viết này thì hãy cho mình 1 like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn.

Giới thiệu

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo