Sử dụng MySQL trong terminal

Tram Ho

Bình thường có lẽ những newbie như mình thường sẽ sử dụng công cụ như workbench, PhpMyadmin,… để thao tác với cơ sở dữ liệu. Nhưng đối với hệ điều hành linux đã hỗ trợ cách dễ hơn, đơn giản hơn, nhanh hơn và ngầu hơn để làm điều đó. Mình sẽ giới thiệu với mọi người các câu lệnh để có thể sử dụng mysql trong terminal.
Để truy cập vào cơ sở dữ liệu từ terminal ta sử dụng câu lệnh sau

Bạn gõ đúng thì terminal sẽ bắt bạn phải điền mk của mysql và kết quả nếu bạn nhập đúng là:

Để thay đổi mk của user root bạn hãy sử dụng lệnh sau:

Đê thoát khỏi mysql ta sử dụng lệnh

Để show hết database ở trong mysql ta dùng

Kết quả thu được có dạng như này

Để tạo database

Để tạo bảng bên trong database đầu ta phải lựa chọn database để sử dụng

Để tạo một bảng mới

Để xem tất cả các bảng có trong database

Để xem thông tin các cột trong bảng đấy

Thêm một bản ghi vào trong bảng

Xem các bản ghi có trong bảng

Xóa bàn ghi trong bảng

Thêm một cột vào trong bảng

Xóa cột trong bảng

Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn thêm một cách để có thể thao tác với cơ sở dữ liệu.

Tham khảo tại

https://dev.mysql.com/doc/mysql-getting-started/en/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo