Sử Dụng Big Data Để Dự Đoán Và Tránh Các Vấn Đề Liên Quan Đến Mạng

Ngoc Huynh

Ông Jonathan Crane, giám đốc quản trị bán hàng của IPsoft

Big data tiếp tục là một chủ đề được quan tâm, nhưng nhìn chung nó không thể hiện được gì nhiều trong các cuộc thảo luận về cơ sở hạ tầng và các hệ thống hội tụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là big data không đóng vai trò trong đấu trường này. Có rất nhiều dữ liệu mạng lưới các công ty được tạo ra. Dữ liệu đó có trong các log file, nhưng thường thì bị loại bỏ một cách đơn giản. Ông Jonathan Crane, giám đốc quản trị bán hàng của IPsoft, tin rằng có một sân chơi hoàn toàn mới cho cơ sở hạ tầng ngành IT: big data bên trong ngành IT

Bằng các phân tích đổi hướng dự đoán hướng vào bên trong để kiểm tra nơi mà sự gián đoạn thường xảy ra nhất, thì IT và quản lý mạng có thể thiết lập các ngưỡng chính xác hơn cho các vấn đề đang xảy ra liên tiếp, vị trí của chúng trước bất kỳ thiệt hại nào.

Crane cho biết, “bằng việc áp dụng phép phân tích dữ liệu quanh các vấn đề đang xảy ra liên tiếp về mạng hay cơ sở hạ tầng IT, thì các tổ chức có thể phát hiện các vấn đề mà nên được gán địa chỉ một cách chủ động, như thế làm giảm thiểu các trường hợp suy biến về thi hành và sự tiêu dùng quá độ băng thông.

“Các nguồn có giá trị và hiệu suất là hai lợi ích hiển nhiên về áp dụng các phân tích dự đoán cho ngành IT, nhưng điều quan trọng hơn là tốc độ ở các kết quả có thể xảy ra. Nếu bạn xem xét sự quản lý các ứng dụng thương mại trong thị trường dịch vụ tài chính, ví dụ: không có sự giúp đỡ của phân tích big data, thì một người quản lý hệ thống có thể mất đến một giờ để định rõ tại sao một hình thức thương mại mới đã thực hiện thất bại. Qua khoảng thời gian một giờ đó, bán thân thương mại đã giảm về mặt giá trị và mất cơ hội doanh thu.

“Khi cơ sở hạ tầng IT ngày càng trở nên phức tạp, thì việc tránh các quá trình phân tích cơ sở hạ tầng chậm chạp sẽ là mối quan tâm then chốt của các giám đốc sáng tạo. Với số lượng lớn các trường hợp đang diễn ra tuần hoàn, và có nhiều quyết định được đưa ra trong lúc khung thời gian bị dồn nén, thì các nhà quản lý có thể tập hợp đủ dữ liệu để hướng đến các yếu tố gây ra các trường hợp như thế, và cuối cùng là ngăn chặn chúng không xảy ra.”

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.convergeyourbranch.com/