Spring Framework của Java sắp có một đối thủ cạnh tranh mới

Ngoc Huynh

Datamill framework sẽ mang lập trình hàm (functional programming) đến với Java.

Datamill – một framework mã nguồn mở sử dụng Java 8 và các biểu thức Lambda, sẽ mang lập trình hàm đến với lập trình web dựa trên ngôn ngữ Java.

Datamill được xem là một giải pháp thay thế cho Spring framework, nó sử dụng mô hình lập trình Functional Reactive Programming (đây là mô hình lập trình(programming paradigm) kết hợp giữa Functional Programming và Reactive Programming mà ở đó concept Reactive được xây dựng trên các viên gạch là Functional) được xây dựng trên RxJava – một thư viện dùng để biên soạn các chương trình theo sự kiện (event-based program) và bất đồng bộ, và sử dụng Java Virtual Machine.

Với Datamill, các nhà phát triển có thể định rõ bao nhiêu lượng dữ liệu chảy qua ứng dụng và cách để thay đổi dữ liệu đó. Không giống như các framework hiện đại khác của Java, Datamill tạo ra flow và thao tác dữ liệu chạy trong ứng dụng của bạn rõ ràng hơn.

Datamill vẫn còn trong giai đoạn phát triển, hiện tại nó chỉ phù hợp để viết các dịch vụ HTTP mà có phản hồi dạng JSON và được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu MySQL. Và nếu bạn muốn tạo các dịch vụ RESTful, bạn sẽ phải tuân thủ một số chỉ dẫn nghiêm ngặt.

Các ứng dụng được viết bằng Datamill sẽ được bắt đầu như là các ứng dụng standalone Java, đối với các nhà phát triển đang viết HTTP server, định rõ các các request được xử lý như thế nào. Không giống như Java EE deployment truyền thống, khi mà bạn phải lo lắng về lập cấu hình servlet container hoặc một application server, bạn có thể kiểm soát khi server khởi động. Các lập trình viên có thể đóng gói JAR file thực thi bằng cách sử dụng Maven và đặt nó trong Java container tiêu chuẩn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://infoworld.com/