Ruby on Rails – Cache function của 1 model trong ActiveRecord model

Tram Ho

Chào mọi người

Vấn đề này thực chất là một câu hỏi mình, sau đó mình mò mẫm rồi xử lý được, nên share đây cùng thảo luận

Giả sử mình có model user.rb, hàm find(:id), mình muốn cache query của hàm này của 1 model nào đó chứ ko phải all thì sẽ xử lý thế nào

Đây là cách xử lý của mình

model: user.rb

services/rd.rb

$rd là redis client connection chỗ config/application.rb

Mọi người có cách nào hay có đóng góp gì vui lòng comment, cảm ơn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo