Red Hat kết nối Java với Visual Studio Code của Microsoft

Ngoc Huynh

Một tiện ích mở rộng (extension) dựa trên Language Server Protocol đem đến cho các nhà phát triển khả năng sử dụng công cụ phát triển của Microsoft.

Với việc sử dụng một giao thức (protocol) mới được đặt ra dành cho tính tương hợp giữa ngôn ngữ lập trình và IDE, Red Hat đang mở rộng khả năng sử dụng Visual Studio Code editor của Microsoft dành cho các nhà phát triển Java.

Chức năng này đã được kích hoạt vào cuối tuần trước với bản phát hành tiện ích mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ Java của Red Hat. Tiện ích này được tạo ra dựa trên Java language server của Red Hat, một triển khai của Language Server Protocol đã được phát triển gần đây bởi Red Hat, Microsoft, và CodEnvy. Dựa trên JSON-RPC 2.0, giao thức định rõ các cấu trúc dữ liệu và calls để implement chức năng ngôn ngữ chung trên các IDE và editor.

Tiện ích miễn phí của Red Hat kích hoạt “tính thông minh” của Java dành cho Visual Studio Code. Theo ông Gorkem Ercan – Kỹ sư phần mềm của Red Had, khi tiện ích chưa ra đời, thì VS Code chỉ có thể mang đến tính năng làm nổi bật cú pháp (syntax coloring) trong khi chỉnh sửa các thành phần lạ (artifact) của Java. Khi tiện ích được kích hoạt, VS Code có thể trợ giúp các nhà phát triển với các tính năng như code completion, thông báo lỗi, code formatting và các tính năng tương tự mà các nhà phát triển đã quen thuộc từ IDEs chẳng hạn như Red Hat JBoss Developer Studio.

Ngoài ra, tiện ích này còn mang đến các tính năng như Javadoc hovers và highlights, báo cáo lỗi biên dịch (compilation error reporting) khi bạn nhập, code completion, navigation, outline và formatting, hỗ trợ dự án dựa theo Maven, và codelen: (references).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/