Phiên bản Go 1.6 sẽ được phát hành vào đầu năm 2016

Ngoc Huynh

Ngôn ngữ mã nguồn mở sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 6 và sẽ phát hành phiên bản mới 1.6 vào đầu năm 2016.

Ngôn ngữ Go của Google sẽ tròn 6 tuổi vào tuần này, ngôn ngữ này tập hợp hàng loạt các cải tiến trong trình biên dịch (compiler) và HTTP/2.

Phiên bản 1.6 của Go sẽ được phát hành vào đầu năm 2016, sẽ nhấn mạnh trình biên dịch back end (tức là sẽ dịch sang assembly code) tối ưu hóa dựa theo SSA. SSA làm đơn giản hóa và cải thiện các kết quả của sự tối ưu hóa trình biên dịch, đòi hỏi mỗi biến dữ liệu (variable) được gán giá trị chỉ một lần và được định rõ trước khi sử dụng.

Phiên bản 1.6 cũng sẽ hướng đến hỗ trợ HTTP/2 dành cho các máy khách và máy chủ net/HTTP. HTTP/2 là một nỗ lực nhằm vượt qua các giới hạn kỹ thuật và các sự cố bảo mật hiện có bởi HTTP/1.

Mặt khác, Go 1.6 được đề cử để hỗ trợ các block văn bản và các template của HTML cũng như có một memory sanitizer để kiểm tra cả code của Go và C++. Hệ thống quản lý package và các dependency (vendoring) chính thức cũng đã được lên kế hoạch, và làm việc dựa theo plug-in của Go đối với hệ thống xây dựng Sublime Text.

“Vào sáu năm về trước, ngôn ngữ Go đã được phát hành như là một ngôn ngữ mã nguồn mở,” ông Andrew Gerrand – kỹ sư phát triển phần mềm của dự án Go cho biết. “Sau đó, đã có hơn 780 nhà đóng góp đã tạo ra hơn 30,000 commit cho 22 repos của dự án. Hệ sinh thái tiếp tục phát triển, với hơn 90,000 repos của Go trên GitHub.”

Phiên bản Go 1.5 đã được phát hành vào tháng Tám, với những hỗ trợ dành cho việc viết các ứng dụng di động. Nó cũng còn là một công cụ biên dịch. Với native concurrency, mã nguồn mở Go đã được sử dụng trong các dự án như Docker và Kubernetes.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/