Outlook dành cho iOS và Android mang đến cho người dùng Office 365 lựa chọn đăng nhập an toàn hơn

Ngoc Huynh

Outlook sẽ hỗ trợ thêm xác thực dùng hai nhân tố (two-factor authentication), và không yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu của ứng dụng.

Người dùng của Office 365 có một phương thức mới đăng nhập vào các ứng dụng Outlook của Microsoft dành cho iOS và Android an toàn hơn, nhờ vào một cập nhật mới đây của công ty.

Cập nhật sẽ bắt đầu trong vài ngày tới đây, cập nhật sẽ thêm lựa chọn đăng nhập dành cho người dùng Office 365 gắn liền với ứng dụng, điều này cho phép người dùng truy cập vào email của Exchange Online có liên quan đến tài khoản Office 365 của họ. Với phương thức đăng nhập như vậy, người dùng sẽ có thể xác thực thông qua trình cung cấp xác định của Office 365 trực tiếp, hơn là lưu trữ các thông tin đăng nhập trong ứng dụng Outlook. Ngay khi người dùng đăng nhập để sử dụng hệ thống, thì Office 365 sẽ cấp cho ứng dụng một mã thông báo (token) mà có thể sử dụng để truy cập vào tài khoản email và không cần truy cập vào mật khẩu của người dùng.

Ứng dụng Outlook cho iOS và Android đã sử dụng cùng một hệ thống dựa theo OAuth dành cho các dịch vụ khác nhau mà nó có tích hợp như Outlook.com, OneDrive, Dropbox và Gmail.

Hệ thống đăng nhập này sẽ cung cấp cho các nhà quản trị viên CNTT và người dùng nhiều lợi ích về bảo mật, chẳng hạn như sự hỗ trợ đầy đủ dành cho việc xác thực đa yếu tố khi họ đăng nhập. Ứng dụng Outlook cũng sẽ không bao giờ lưu mật khẩu Office 365 của người dùng, bởi vì quá trình đăng nhập được xử lý trực tiếp bởi trình cung cấp nhận dạng của dịch vụ. Người dùng và quản trị viên cũng có thể hủy bỏ token mà ứng dụng đã cung cấp trong trường hợp thiết bị bị mất hay bị đánh cắp, điều này sẽ ngăn ngừa quyền truy cập vào dữ liệu không được cấp phép mà không cần thay đổi mật khẩu.

Người dùng của Office 365 sử dụng ứng dụng thông qua lựa chọn đăng nhập Exchange sẽ được gửi thông báo nhắc nhở trong vài ngày sắp tới để đổi sang phương thức Office 365 mới, do đó người dùng có thể có được các lợi ích bảo mật.

Các cập nhật trong tương lai sẽ cung cấp cho các nhà quản trị viên CNTT của doanh nghiệp khả năng kiểm soát tuyệt vời cách mọi người có thể sử dụng dữ liệu từ các tài khoản email của công ty. Vào cuối năm nay, Microsoft sẽ ra mắt một bản cập nhật với các tính năng bảo mật như hạn chế khả năng khả năng copy và paste nội dung của người dùng từ email của mình.

Ứng dụng email của công ty là nền tảng cho Outlook trên hệ điều hành iOS và Android, và là một phần quan trọng của sự mở rộng sắp diễn ra để các ứng dụng và dịch vụ của công ty có thể chạy trên các hệ điều hành khác.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/