Node.js 7.6.0 giải quyết các tác vụ bất đồng bộ khi lập trình

Ngoc Huynh

Bản nâng cấp còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, do vậy các công ty nên hoãn lại việc nâng cấp và đợi đến khi phiên bản Node.js 8 chính thức được phát hành và tháng Tư.

Trong tuần này, Node.js Foundation đã phát hành phiên bản Node.js 7.6.0 – một phiên bản thử nghiệm của nền tảng JavaScript phía server (server-side), hướng tới các khả năng async/await dùng để xử lý các tác vụ bất đồng bộ (asynchronous operation). Nhưng Node.js Foundation đề nghị người dùng doanh nghiệp nên không nên sử dụng bản phát hành mới và nên đợi đến khi phiên bản Node.js 8 chính thức được phát hành vào tháng Tư.

Với chiến lược phát hành của Node, các bản phát hành được đánh số lẻ như dòng 7.x với sự tồn tại ngắn nhưng các khả năng hiện đại vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm; còn những bản phát hành được đánh số chẵn đại diện cho những dòng có sự hỗ trợ lâu dài thì đang được các doanh nghiệp sử dụng.

Async/await xử lý các tác vụ bất đồng bộ qua khả năng promises, đặc trưng cho một giá trị mà có thể hoặc không có bây giờ hoặc trong tương lai. Nó giải quyết các tác vụ bất đồng bộ như file và network I/O, và code có thể được viết theo kiểu đồng bộ nhưng vẫn giữ nguyên kiểu bất đồng bộ.

“Bản phát hành lần này bao gồm những nâng cấp dành cho các dependency khác có trong Node.js cũng như những cải tiến tăng thêm dành cho các module cốt lõi của Node.js,” ông Mikeal Rogers – Quản lý cộng đồng Node cho hay. Ngoài ra, trong phiên bản Node.js 7.6 có những cập nhật dành cho cả libuv – thư viện hỗ trợ đa nền tảng tập trung vào việc xử lý nhập/xuất bất đồng bộ (asynchronous I/O), và thư viện nén zlib.

Node.js Foundation trong tuần này cũng phát hành các phiên bản 6.10 và 4.8 của nền tảng. Bản phát hành 6.10 nhấn mạnh các APIs dùng để kiểm tra memory usage, trong khi đó bản phát hành 4.8 mang đến những thống kê về heap sizes trong V8 và thêm Application-Layer Protocol Negotiation dành cho mã hóa (cryptography). Cả hai bản phát hành này đều mang đến những cải tiến đối với LTS streams

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com