Nhân sự CNTT sẽ được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

Ngoc Huynh

Theo Nghị quyết vừa mới được Chính phủ ban hành, giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực CNTT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT, đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển CNTT theo các mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Chính sách ưu đãi giảm 50% thuế được áp dụng cho các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, là đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt động công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; quản lý an toàn hệ thống thông tin.

Các hoạt động bao gồm sản xuất nội dung số và thông tin, dịch vụ phần mềm, sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm, các dịch vụ xử lý sự cố an ninh thông tin và bảo vệ an ninh thông tin có thể nhận được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực CNTT cần đặc biệt khuyến khích đầu tư nêu trên có sử dụng thường xuyên trên 1.000 lao động (kể cả trường hợp dự án đã hết thời gian gian 15 năm hưởng thuế suất 10%), được kéo dài thêm thời gian áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác có liên quan để xây dựng các tiêu chí và điều kiện cho người lao động công nghệ cao để được hưởng mức thuế thu nhập cá nhân thấp hơn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://english.vietnamnet.vn/