Next.js 2022: Kết xuất trước và tìm nạp dữ liệu (Tạo tĩnh)

Tram Ho

Ayyo, What’s up man!!

Chào các bạn, chúng ta lại trở lại với chủ đề tiếp theo trong Series Next.js này đó là Pre-rendering và Data Fetching trong Next.js, và trong bài đầu của phần Pre-rendering và Data Fetching, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Static Generation.

1. Pre-rendering là gì?

 • Pre-rendering: Next.js sẽ tạo trước HTML cho từng trang, thay vì tất cả được thực hiện ở client như Reactjs.
 • Có 2 loại Pre-rendering: Static generation và Server-side rendering
  • Static generation: HTML sẽ được generate tất cả ngay từ đầu và được sử dụng mỗi lần request.
  • Server-side rendering: HTML sẽ được generate mỗi lần request.
 • Pre-rendering giúp trang web của chúng ta có hiệu năng và khả năng SEO tốt hơn

2. Static Generation

 • Là phương thức Pre-rendering mà khi đó HTML sẽ được tạo ra lúc build time (tạo ra ngay từ đầu).
 • HTML cùng với tất cả data tạo nên nội dung của trang web được tạo khi từ trước, khi mà bạn build ứng dụng của mình.
 • Là phương thức được Next.js đề xuất sử dụng
 • Trang web của chúng ta được lưu trữ trong bộ nhớ cache bởi CDN và được cung cấp cho người dùng gần như tức thì.
 • Phù hợp với các website: blog, docs, marketing, trang sản phẩm thương mại điện tử,…

2.1 Static Generation không có data

 • Đối với trường hợp page được tạo mà không cần lấy data từ bên ngoài (API, file system, …), các trang sẽ được generate ngay từ lúc buildtime
  image.png

2.2 Static Generation cùng data

 • Không phải lúc nào mà các page của chúng ta cũng chỉ là HTML mà không có data từ bên ngoài, có thể bạn sẽ cần lấy data từ API của bên thứ 3, hay lấy từ file system, … và Next.js cũng hỗ trợ luôn.
  image.png

Static Generation with Data using getStaticProps

 • Nó hoạt động rất đơn giản thôi, khi mà bạn export 1 page component, cũng cũng có thể export 1 async function gọi là getStaticProps:
  • getStaticProps sẽ chạy lúc build time
  • Ở trong function này thì bạn có thể gọi đến API bên thứ 3 để lấy data
 • Code nó sẽ nhìn như thế này

 • Đại khái chúng ta có thể hiểu đoạn code này sẽ là getStaticProps sẽ nói với Next.js

Ví dụ hoàn chỉnh: Ở đây mình tạo 1 file pages/post/index , trong đó mình sẽ gọi dến API https://jsonplaceholder.typicode.com/posts để lấy ra data ở trong function getStaticProps, return ra 1 object props là posts: data, ở component PostList mình nhận props posts, đoạn này giống React bình thường thôi và dùng posts để render ra list posts.

Static Generation with Dynamic Parameters

 • Ví dụ: Một trường hợp nữa là khi có 1 danh sách các bài đăng, chúng ta sẽ cần vào xem chi tiết bài đăng đó, thường thì ta sẽ dùng id của bài đăng đó và lấy ra chi tiết bài đăng, nhưng id đó được gọi là Dynamic Parameters
 • Cùng xem đoạn code dưới đây để hiểu hơn về cách lấy data với Dynamic Parameters

 • Chúng ta tạo ra file pages/posts/[postId].js ở đây chúng ta sẽ có postId là params id của mỗi bài post, đây là Dynamic Parameters, đoạn code trên ở. getStaticProps thêm 1 params là context, và từ đó ta có thể lấy được postId để fetch được data của post với id ở trên đường dẫn, phần còn lại vẫn giống như ví dụ ở phần trên.
 • Chúng ta cùng thử chạy đoạn code trên. Oppps lỗi rồi 😃
 • Giờ Next.js yêu cầu chúng ta thêm getStaticPaths, ở đây, nếu bạn muốn dùng Dynamic Parameters với getStaticProps, bạn cần định nghĩa trước các đường dẫn được tạo, ví dụ mình lấy ra 1 list các bài post, mình muốn lấy data chi tiết của từng bài post theo id, mình sẽ cần khai báo trước cái list id post đó ở trong getStaticPaths
  ví dụ:

 • Có bao nhiêu bài đăng thì phần paths kia sẽ có từng đó id, chỉ cần thêm getStaticPaths bên trên vào file pages/posts/[postId].js là chúng ta có thể chạy mà không lỗi.
 • Giờ mình sẽ sửa lại file đầy đủ

 • Và giờ chúng ta đã có thể xem chi tiết bài đặt rồi.
 • Ở đoạn code trên bạn sẽ thấy phần return ở getStaticPathsfallback, vậy fallback là gì? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về fallback trong getStaticPaths luôn nhé.

getStaticPaths và fallback

2.3 Một số lưu ý về getStaticProps

 1. Lưu ý 1:
 • getStaticProps chỉ chạy ở server side
 • Function này sẽ không bao giờ chạy ở phía client
 • Code viết trong getStaticPropsthậm chí sẽ không bằng trong js bundle được gửi đến browser
 1. Lưu ý 2:
 • Có thể viết code server side trực tiếp trong getStaticProps
 • Có thể thực hiện truy cập file system hoặc truy vấn database trong getStaticProps
 • Bạn cũng không phải lo lắng về việc lộ API key trong getStaticProps vì nó sẽ không được gửi về browser
 1. Lưu ý 3:
 • getStaticProps sẽ chỉ chạy được ở trong pages mà không chạy được ở component thường
 • Nó được sử dụng cho pre-rendering và không được sử dụng cho fetch data ở client-side
 1. Lưu ý 4:
 • getStaticProps phải trả về 1 đối tượng và đối tượng phải chứa props key là 1 đối tượng
 • Trong ví dụ trên mình return 1 object có key props và trong props là object với key là posts
 1. Lưu ý 5:
 • getStaticProps sẽ chạy tạo build time
 • Nhưng khi develop ở local, getStaticProps chạy mỗi lần được request.

2.4 Một số lưu ý về getStaticPaths

 • Bạn nên sử dụng getStaticPaths nếu bạn đang pre-render các trang tĩnh và sử dụng dynamic routes và data được trả về từ headless CMS, database,
 • getStaticPaths phải được sử dụng với getStaticProps.
 • Bạn không thể sử dụng getStaticPaths với getServerSideProps.
 • Bạn có thể export getStaticPaths từ Dynamic Route cũng sử dụng getStaticProps.
 • Bạn không thể export getStaticPaths từ tệp non-page (ví dụ: thư mục components).
 • Bạn phải export getStaticPaths dưới dạng một hàm độc lập và không phải là một thuộc tính của page component.

3. Tổng kết

 • Cuối cùng mình cũng viết được kha khá để chia sẻ với mọi người về Pre-rendering and Data Fetching, với phần đầu là về Static Generation ( SSG), về getStaticPropsgetStaticPaths
 • Các bạn có thể đọc thêm từ docs của Next.js để tìm hiểu kĩ hơn
 • Phần sau mình sẽ chia sẻ về server-side rendering trong Next.js

Mình có tham khảo ở website chính thức của Next.js và kênh Youtube Codevolution

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để có những kiến thức và bài viết tốt hơn!

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo