Laravel tạo mẫu lưỡi kiếm sử dụng Bảng điều khiển Artisan

Tram Ho

1.Giới thiệu

Artisan là giao diện dòng lệnh đi kèm với Laravel. Nó cung cấp một số lệnh hữu ích hỗ trợ bạn xây dựng ứng dụng của mình.
Để xem danh sách tất cả các lệnh Artisan có sẵn, bạn có thể sử dụng lệnh:

Chúng ta có thể tạo các modelscontrollers bằng cách sử dụng các lệnh Artisan dưới đây:

Nhưng để tạo 1 View & Blade Templates bằng Artisan như dưới thì làm như thế nào ?

Research thoáng qua thì cũng có package Artisan View

để xứ lý việc này. Nhưng chúng ta muốn tạo 1 Artisan Console như thế thì làm như thế nào ?

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Blade Template thông qua Artisan Console. php artisan make:view

2.Bắt đầu

 1. Tạo Commands: MakeView

  php artisan make:command MakeView

 2. Code logic tạo view
 3. Registered in App/Console/Kernel

3.Test

 • Create a view home.blade.php trong thư mục mặc định

  php artisan make:view home

 • Create a view ‘home.blade.php’ trong sub-view (‘pages’)

  php artisan make:view pages.home

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo