Lập trình iOS: Nên chọn Objective-C hay Swift?

iOS là hệ thống vận hành di động được tạo ra bởi Apple. Trong đó, iOS cung cấp 100% nguồn lực của iPhone, iPad, iPod và iWatch. Lập trình iOS được hiểu là tạo ra các ứng dụng iOS – các chương trình chạy trên các thiết bị di động của Apple.

Để viết ứng dụng iOS, bạn cần lựa chọn 1 trong 2 ngôn ngữ là Objective-C và Swift. Cả hai ngôn ngữ đều tuyệt vời nhưng đâu là ngôn ngữ bạn nên lựa chọn học trước tiên? Dưới đây là thống kê của alphaToLaunch về những ưu điểm của 2 ngôn ngữ này.

Objective-C: Mature & Wanted

  • Thuận lợi cho các bạn muốn kiếm việc làm nhanh chóng
  • Thuận lợi cho các bạn muốn kiếm tiền với apps
  • Có nhiều nguồn học và tài liệu miễn phí để tham khảo

Swift: Easy & Fresh

  • Dễ đọc, dễ hiểu, dễ sử dụng
  • Nhiều tiềm năng sẽ trở thành ngôn ngữ hot trong tương lai
  • Có thể kiếm được tiền từ apps
  • Là một ngôn ngữ thú vị

Tuy ngôn ngữ Swift có khá nhiều điểm bất cập như: còn mới nên thiếu tính ổn định dẫn đến việc có thể phá hỏng code của dev, hạn chế về nguồn tài liệu và thông tin… nhưng alphaToLaunch vẫn khuyến khích các dev nên theo học ngôn ngữ này. Lý do chính là vì Apple đang trong quá trình thúc đẩy Swift trở thành ngôn ngữ chính tiếp theo nên có khả năng trong vài ba năm nữa, nhu cầu về kỹ sư phần mềm Swift sẽ lớn hơn hiện tại.

Nguồn: ITZone via alphaToLaunch via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay