Làm thế nào để QA có thể hỗ trợ hiệu quả quy trình UAT?

Tram Ho

Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) là giai đoạn quan trọng nhất trong vòng đời phát triển phần mềm. Kiểm tra UAT đảm bảo hệ thống mới hoặc quy trình quản lý lỗi đáp ứng các yêu cầu của người dùng. Điều quan trọng là phải đưa ứng dụng vượt qua các bài kiểm tra chấp nhận của người dùng vì đây là cổng chất lượng cuối cùng xác nhận chất lượng, độ chính xác và sự tuân thủ của sản phẩm trước khi triển khai và đưa vào sử dụng.
Một UAT thành công là rất quan trọng để triển khai các hệ thống không có lỗi và rủi ro. Tuy nhiên, việc triển khai UAT trong môi trường agile có thể dẫn đến sự thường xuyên và giảm chu kỳ kiểm thử. Điều này yêu cầu người kiểm tra phải phát triển các kỹ năng về kỹ thuật kiểm tra tối ưu hóa, tự động hóa và làm việc với sự cộng tác của nhóm phát triển và QA.
Do đó, kiểm thử chấp nhận của người dùng là giai đoạn quan trọng và cuối cùng để kiểm tra các quy trình nghiệp vụ được thực thi trong ứng dụng hoặc phần mềm cuối cùng.

Mục tiêu của thử nghiệm UAT

 • Xác minh thiết lập hệ thống cho các giao dịch và quyền truy cập của người dùng
 • Xác nhận việc sử dụng hệ thống trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ
 • Xác thực hiệu suất trên các chức năng quan trọng của doanh nghiệp
 • Xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu được chuyển đổi và bổ sung
 • Đánh giá và ký kết sẵn sàng hoạt động
  Mỗi thử nghiệm chấp nhận người dùng khác nhau tùy thuộc vào quy trình nghiệp vụ nào đang được thử nghiệm. Tuy nhiên, nhìn chung, thử nghiệm UAT sẽ bao gồm các hoạt động sau:

Vai trò của QA trong UAT

Kiểm thử chấp nhận của người dùng thường là kiểm tra “hộp đen”. Nói cách khác, trọng tâm là chức năng và khả năng sử dụng của ứng dụng hơn là các khía cạnh kỹ thuật. Kiểm thử chấp nhận người dùng là nỗ lực đảm bảo chất lượng cuối cùng trước khi phát hành ứng dụng. Nó được thực hiện trong một môi trường gần giống với thế giới thực hoặc môi trường sản xuất.

Trong hầu hết các tổ chức, kiểm thử chấp nhận người dùng được thực hiện bởi người của doanh nghiệp. Đại diện cho một bộ phận người dùng thử nghiệm ứng dụng mới bằng cách sử dụng các kịch bản trong thế giới thực. Vì thử nghiệm này là một kiểm tra cơ bản về chất lượng phần mềm, nên phải đặc biệt chú ý đến việc thiết lập một môi trường và cách tiếp cận kiểm tra UAT thích hợp.

Nếu chúng ta nói về bức tranh toàn cảnh hơn về các sáng kiến chất lượng, thì kiểm thử chấp nhận người dùng là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ chương trình đảm bảo chất lượng nào. Để có được kết quả tối ưu từ loại quy trình thử nghiệm này, bạn nên chỉ định nhiệm vụ cho một nhóm QA có kinh nghiệm.

Các loại kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)

Kiểm tra sự chấp nhận tuân thủ/ quy định:

Trong kiểu kiểm thử phần mềm này, phần mềm đã phát triển được kiểm tra theo một số quy định và quy tắc để kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng các yêu cầu cần thiết hay không.

Thử nghiệm Alpha và Beta:

Trước khi sản phẩm hoặc phần mềm được lên kế hoạch phát hành, các phương pháp thử nghiệm alpha và thử nghiệm beta sẽ được thực hiện. Nói chung, thử nghiệm alpha được thực hiện trong môi trường phát triển và thử nghiệm beta được thực hiện trong môi trường của khách hàng. Dựa trên phản hồi nhận được, các nhóm phát triển sẽ khắc phục các vấn đề để cải thiện khả năng sử dụng của sản phẩm với thử nghiệm alpha; và phản hồi từ thử nghiệm beta giúp cải tiến sản phẩm tổng thể.

Kiểm tra chấp nhận hoạt động (sẵn sàng để sử dụng):

Thực hành thử nghiệm này còn được gọi là thử nghiệm chấp nhận sản xuất. Nó giúp xác minh xem các quy trình công việc được sử dụng bởi hệ thống phần mềm có được duy trì đúng cách hay không.

Kiểm tra chấp nhận hợp đồng:

Loại thử nghiệm này được thực hiện trên các chương trình phần mềm đã phát triển. Nó giúp kiểm tra xem phần mềm được phát triển có thể đáp ứng các tiêu chí được xác định trước hoặc các thông số kỹ thuật đã được thỏa thuận trong hợp đồng hay không.

Kiểm tra hộp đen:

Loại thử nghiệm này có thể được thực hiện như thử nghiệm chấp nhận của người dùng hoặc thử nghiệm chức năng. Trong loại thử nghiệm này, các chức năng của hệ thống được phân tích mà không cho phép người thử nghiệm kiểm tra cấu trúc code.

Các nhiệm vụ do Nhóm QA thực hiện để có một quy trình UAT thành công

 1. Thiết lập công cụ – kiểm tra dữ liệu và công cụ quản lý lỗi
 2. Thiết lập vai trò và trách nhiệm của người dùng doanh nghiệp trong các công cụ
 3. Phát triển các trường hợp thử nghiệm và thử nghiệm chấp nhận người dùng
 4. Thiết lập dữ liệu thử nghiệm trong môi trường thử nghiệm
 5. Đào tạo người dùng doanh nghiệp về cách thực hiện các trường hợp kiểm thử và ghi lại các lỗi
 6. Kiểm tra lại và kiểm tra hồi quy các lỗi được tìm thấy trong UAT

Các tips mà đội QA nên làm theo khi thực hành UAT

Understand user expectations:

Trong khi thực hiện kiểm tra này, điều cần thiết là phải thực hiện kiểm tra bằng cách xem xét nhiều yếu tố để đáp ứng và hiểu được kỳ vọng của người dùng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải xác minh xem sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của đối tượng mục tiêu hay chưa.

Kiểm tra các yếu tố kết nối trong thế giới thực

Trong quá trình thực hành kiểm tra chấp nhận của người dùng, cùng với việc xác minh các yêu cầu của người dùng, điều quan trọng là phải kiểm tra sự chấp nhận của người dùng với việc sử dụng các kết nối trong thế giới thực. Thử nghiệm trên các điều kiện thực tế sẽ giúp xác nhận hiệu suất của sản phẩm và nâng cao kết quả thử nghiệm bằng cách tìm ra các vấn đề hoặc lỗi. Do đó, để đáp ứng các tiêu chuẩn của người dùng, việc xem xét các kịch bản trong thế giới thực là rất quan trọng.

Chuẩn bị trước để kiểm tra:

Thông thường, trong chu kỳ phát triển, thử nghiệm chấp nhận người dùng được coi là tiến hành trước khi sản phẩm được tung ra thị trường. Lập kế hoạch kiểm tra trải nghiệm người dùng vào cuối chu kỳ phát triển có thể tạo ra các rào cản và có thể tốn kém để giải quyết các lỗi. Để tránh những tình huống như vậy, điều quan trọng là phải lập kế hoạch UAT trước. Điều này sẽ giúp làm cho quá trình diễn ra nhanh hơn và giúp tạo lại một kế hoạch kiểm tra khác nếu kế hoạch trước đó không thành công.

Thiết lập thử nghiệm trong toàn bộ dự án:

Trong khi tiến hành UAT cho một sản phẩm, điều rất quan trọng là phải thực hiện kiểm tra dựa trên sự chấp nhận của người dùng trong suốt chu kỳ. Khi việc kiểm tra này được thực hiện ở giai đoạn cuối, sẽ rất khó để tìm và sửa lỗi trong một khoảng thời gian giới hạn. Điều này sẽ tạo ra tác động xấu và gây bất lợi cho sự chấp nhận của người dùng. Do đó, để tránh những trường hợp như vậy, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải áp dụng thực hành thử nghiệm dựa trên sự chấp nhận của người dùng trong suốt quá trình. Điều này sẽ đơn giản hóa cách duy trì các ứng dụng chất lượng ngay từ giai đoạn đầu.

Thường xuyên xem lại các kế hoạch kiểm tra:

Khi tiến hành thử nghiệm, cùng với các lỗi UAT, điều quan trọng là xác thực danh sách kiểm tra chấp nhận của người dùng bởi nhóm kiểm tra dựa trên sự chấp nhận của người dùng hoặc từ một thành viên nhóm QA có kiến ​​thức và kinh nghiệm. Để đạt được kết quả tốt nhất từ ​​các kế hoạch kiểm tra, điều quan trọng là phải xác nhận và xem xét các kế hoạch kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, việc xác minh lại các phản hồi và trải nghiệm người dùng đang sử dụng để thực hiện các bài kiểm tra là điều cần thiết.

Duy trì một hệ thống quản lý UAT có cấu trúc

Để đạt được kết quả tốt nhất, doanh nghiệp nên lựa chọn các công cụ tự động hóa phù hợp để đạt được kết quả hoàn hảo. Do đó, khi lựa chọn công cụ, doanh nghiệp phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Công cụ phải có khả năng cộng tác nhóm và có các tính năng như theo dõi lỗi, trang tổng quan số liệu phân tích, tùy chọn lọc, bảo mật, v.v.

UAT khác với các cấp độ kiểm tra khác như thế nào?

Trong khi thực hiện loại kiểm tra này, thay vì tìm ra các khiếm khuyết, trọng tâm chính nên là xác minh xem hệ thống hoặc phần mềm hoặc ứng dụng có phù hợp với ngữ cảnh người dùng cụ thể hay không

Trong thử nghiệm này, điều cần thiết là phải có sự tham gia của người dùng vì họ đóng một vai trò lớn trong thử nghiệm và thiết kế UAT. Khi họ hiểu các điều kiện trong thế giới thực, họ có thể nêu rõ nơi ứng dụng có thể vượt trội và thất bại trong quá trình sử dụng thực tế

Đối với thử nghiệm chấp nhận của người dùng, đánh giá trực quan là một nhu cầu chính để đánh giá một trường hợp thử nghiệm. Điều này có thể đạt được khi các thử nghiệm được thực hiện thủ công.

Kết luận

Một ứng dụng được coi là không có lỗi một khi nó vượt qua bài kiểm tra đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, kiểm tra chấp nhận người dùng có vai trò tương đương và chính phải kiểm tra. Thử nghiệm này mang lại vai trò hữu ích là chứng nhận rằng sản phẩm thực sự hoạt động thích hợp trên thực địa. Do đó, nó thường có trọng tâm khác với đảm bảo chất lượng, vì trọng tâm là xác nhận các yêu cầu kinh doanh hơn là thực hiện kỹ thuật.

Nói chung, kiểm tra UAT được thực hiện bởi người dùng doanh nghiệp thiếu kiến ​​thức kiểm tra cơ bản. Các doanh nghiệp đã bị thiệt hại lớn do các vấn đề sau khi phát hành, biết tầm quan trọng của việc kiểm thử chấp nhận của người dùng thành công. Chi phí sửa chữa các lỗi sau khi phát hành lớn hơn nhiều so với sửa chữa trước đó. Do đó, gia công quy trình này cho một nhà cung cấp kiểm thử phần mềm có kinh nghiệm có thể giúp các tổ chức phát hành một ứng dụng tuyệt vời ra thị trường.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo