Làm cách nào tôi có thể đạt được phục hồi hộp thư chọn lọc bằng EdbMails?

Tram Ho

Bây giờ bạn không muốn thực hiện khôi phục hộp thư hoàn chỉnh. Nhưng, làm thế nào bạn có thể đến đó? Bạn có thể đến đó bằng công cụ khôi phục EdbMails Exchange.

Vì vậy, đây là một hướng dẫn ngắn gọn sẽ dạy bạn làm thế nào để thành công trong việc phục hồi hộp thư có chọn lọc bằng EdbMails.

Ứng dụng sẽ phục hồi trao đổi một cách thuyết phục nhất. EdbMails được thiết kế với nhiều tính năng, trong đó phục hồi hộp thư Exchange chọn lọc cũng là một trong những tính năng tốt nhất được EdbMails giới thiệu.

Bây giờ chính xác việc khôi phục hộp thư Exchange có nghĩa là gì, ứng dụng sẽ cho phép người dùng Exchange khôi phục các hộp thư hoặc thư mục mà mình chọn từ tệp EDB của máy chủ Exchange. Vì vậy, bạn có thể khôi phục bất kỳ thư mục, thư mục con, thư mục liên lạc, hộp thư lưu trữ, thư mục công cộng, tác vụ, ghi chú, tạp chí dữ liệu. Ngày nay, phục hồi Exchange có chọn lọc là nhu cầu phổ biến nhất của người dùng Exchange và EdbMails đã thành công trong việc đáp ứng nhu cầu của người dùng Exchange. Vì vậy, cùng với việc khôi phục hộp thư hoàn chỉnh, bạn có thể mong đợi khôi phục hộp thư có chọn lọc với kết quả 100% bằng ứng dụng EdbMails.

Cùng với khôi phục hộp thư có chọn lọc, một tính năng nữa được EdbMails giới thiệu giúp phần mềm trở nên chuyên nghiệp hơn, đó là xóa khôi phục hộp thư vĩnh viễn

Hầu hết thời gian người dùng Exchange cần một hộp thư đã bị xóa. Anh ta có thể lo lắng để khôi phục hộp thư Exchange đã xóa. Nhưng bạn không cần phải căng thẳng về việc khôi phục hộp thư đã bị xóa EdbMails sẽ cung cấp cho bạn sự đảm bảo 100% trong việc khôi phục hộp thư đã xóa thành công.

Các hộp thư bị xóa vô tình phổ biến nhất vẫn được giữ lại trong cơ sở dữ liệu máy chủ Exchange cho đến khi nó bị xóa vĩnh viễn bởi quản trị viên Exchange hoặc cho đến khi thời gian lưu giữ hộp thư kết thúc. Nhưng quy trình dễ dàng mà bạn có, để khôi phục hộp thư máy chủ Exchange đã xóa và email bị xóa vĩnh viễn khỏi các tệp Exchange EDB là với Ứng dụng EdbMails.

Vì vậy, hãy tiếp tục và gắn bó với ứng dụng EdbMails để sử dụng hoàn toàn tính năng nâng cao của nó, điều này sẽ có lợi cho việc nâng cao tổ chức của bạn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo