Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này

Tram Ho

Hãy thử sức xem 9 câu đố khó nhằn sau có làm khó được tư duy sắc sảo của bạn? Khi làm xong nhớ đối chiếu với đáp án ngay bên dưới để tự đánh giá IQ của mình có đáng trầm trồ không nhé!

Câu 1: Tìm số phù hợp thay thế dấu hỏi chấm?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 1.

Câu 2: Tìm hình phù hợp thay thế dấu hỏi chấm?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 2.

Câu 3: Tìm hình phù hợp?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 3.

Câu 4: Tìm hình phù hợp?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 4.

Câu 5: Tìm hình phù hợp?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 5.

Câu 6: Tìm hình phù hợp?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 6.

Câu 7: Tìm số phù hợp?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 7.

Câu 8: Tìm số còn thiếu?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 8.

Câu 9: Số phù hợp để thay thế dấu hỏi chấm là?

Hãy tự hào với IQ của mình nếu bạn vượt qua 9 câu đố cực xoắn não này - Ảnh 9.

Đáp án:

Câu 1:

Quy luật của dãy số trên như sau:

(1 x 4) + 1 = 5

(2 x 5) + 2 = 12

(3 x 6) + 3 = 21

(8 x 11) + 8 = 96

Thế nên đáp án đúng là D: 96

Câu 2:

Từ trái sang phải, qua mỗi hình sẽ tăng thêm một đoạn thẳng.

Nên đáp án đúng là hình B.

Câu 3:

Ta lấy đường thẳng đứng ở hình 1 sẽ quay 1 góc 90 độ, còn đường chéo ở hình 1 sẽ quay 1 góc 45 độ ngược chiều kim đồng hồ.

Đáp án đúng là hình B

Câu 4:

Quy luật của câu đố này là trong 1 hàng, hình thứ 3 sẽ là kết quả của 2 hình trước gộp lại.

Vậy nên đáp án đúng là hình C.

Câu 5:

Quy luật của câu đố này là trong 1 hàng thì hình thứ 3 giống với hình thứ nhất và có thêm vùng đen ở trung tâm.

Vậy nên đáp án đúng là hình D

Câu 6:

Quy luật của dãy số trên là:

Tổng các số ở vị trí đối xứng nhau là: 8 + 4 = 7 + 5 = 12

Vậy nên số cần tìm là 3 (9 + 3 = 12)

Câu 7:

Quy luật của dãy số trên là số hàng trăm và hàng đơn vị tăng dần còn số hàng chục giảm dần.

Vậy nên đáp án chính xác phải là số 515.

Câu 8:

Ở hình thứ nhất, ta thấy: 2 + 3 = 5; 5 + 3 = 8; 8 + 3 = 11

Ở hình thứ 2, ta thấy: 4 + 5 = 9; 9 + 5 = 14; 14 + 5=19

Ở hình thứ 3, ta thấy: 6 + 7 = 13; 13 + 7 = 20; 20 + 7 = 27

Vì thế nên đáp án phù hợp là số 7.

Câu 9:

Ta có tổng các số trong một cột là: Cột thứ nhất có tổng là 20, thứ 2 là 30, thứ 3 là 20, thứ tư là 30, thứ năm là 20 vậy tổng các số ở cột thứ 6 theo quy luật sẽ là 30.

Vậy nên đáp án đúng là số 6.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : helino