Dòng nút rung: PopupMothyButton

Tram Ho

Hi everyone, chào mừng các bạn đến với series về Button trong Flutter, bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu về PopupMenuButton

 1. ButtonBar
 2. DropdownButton
 3. FlatButton
 4. FloatingActionButton
 5. IconButton
 6. PopupMenuButton
 7. RaisedButton

Popup menu dùng để hiển thị 1 danh sách các item dạng popup, khi 1 item được lựa chọn thì popup menu sẽ biến mất. Giá trị của item được chọn sẽ pass qua callback onSelected().

Điểm qua các thuộc tính của PopupMenuButton

Thuộc tínhÝ nghĩa
childNếu thuộc tính này được cung cấp, thì widget sẽ được sử dụng cho button
elevationxem thêm tại đây
enableThuộc tính này là non-null, có giá trị mặc định là true, lúc này nó có thể tương tác được. Nếu thuộc tính này được set giá trị là false, popup sẽ ở trạng thái không thể tương tác được, và được set style là disable từ Theme hiện tại đang sử dụng. onSelected, onCanceled, itemBuilder sẽ không được gọi nữa
iconNếu thuộc tính này được cung cấp, thì icon sẽ được sử dụng cho button
initalValueKhởi tạo giá trị hiển thị mặc định cho popup menu, đồng thời nó sẽ được bôi đậm trong danh sách item khi được show
itemBuildercallback này được gọi khi click vào button để tạo ra danh sách các item
offsetxem thêm tại đây
onCanceledcallback này được gọi khi popup biến mất mà không select vào item nào
onSelectedcall back này được gọi khi popup biến mất đồng thời 1 item được select
paddingthiết lập padding cho icon của button
tooltipDùng để định nghĩa mô tả khi có action press vào button. Nó sẽ xuất hiên nếu người dùng long-pressed

Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn những cái cơ bản nhất về PopupMunuButton. Đến đây chắc bạn cũng đã nắm được phần nào về nó rồi phải không nào. Và sau đây mình sẽ làm 1 số đoạn code nhỏ để minh họa nha.

OK, vậy là bài giới thiệu của mình về PopupMenuButton đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở các bài viết khác nha. Happy coding 😄

Series:

 1. ButtonBar
 2. DropdownButton
 3. FlatButton
 4. FloatingActionButton
 5. IconButton
 6. PopupMenuButton
 7. RaisedButton

Tài liệu tham khảo:
PopupMenuButton.class

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo