Phân trang nhanh hơn với Pagy

Tram Ho

Pagy là libaray phân trang nhẹ nhất và nhanh nhất cho đường ray hiện nay. Đó là khoảng 100 dòng, Dưới đây là điểm chuẩn về so sánh hiệu suất so với KaminariWill paginate

Để xem so sánh chi tiết hơn ở đây

Bản giới thiệu

Hãy tạo một blog.

Và cho phép thêm một số dữ liệu giả

Tạo một tệp pagy.rb mới bên trong config/initializers

Chúng ta hãy sửa đổi PostContoder để bao gồm mô-đun pagy và sửa đổi hành động chỉ mục mặc định.

Bao gồm mô-đun lối vào bên trong application_helper.rb

Và cuối cùng, hãy sửa đổi tệp xem để bao gồm các nút phân trang.

Và đó là nó. Đã được thực hiện.

Mã nguồn

Tài liệu học tập

https://ddnexus.github.io/pagy/index

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo