Erik Meijer: AGILE Phải Bị Phá Hủy Mãi Mãi

Ngoc Huynh

Hai tháng trước, một nhà khoa học máy tính người Hà Lan tên là Erik Meijer đã có buổi nói chuyện thẳng thắn chống lại Agile tại Reaktor Dev Day ở Phần Lan.

“Agile là một căn bệnh ung thư mà chúng ta phải loại trừ khỏi nền công nghiệp,” ông Meijer đã nói; đây là những từ khó nghe cho một phương pháp luận mà đã bắt đầu trong những năm 90 như là một sự lựa chọn ít quan trọng để tiếp cận một cách quan liêu và cứng nhắc tới lập trình phần mềm.

Tuyên ngôn Agile là một lời tuyên bố từ nhóm lập trình viên vô cùng tài năng và đầy kinh nghiệm tuân theo bốn nguyên tắc:

. Các cá nhân và sự tương tác hơn là các quy trình và các công cụ
. Làm phần mềm hơn là viết tài liệu
. Cộng tác với khách hàng hơn là thương thảo hợp đồng
. Đáp ứng với sự thay đổi hơn là áp dụng theo một kế hoạch có sẵn

Vậy thì có chuyện gì với Agile sao? luận điểm của Meijer là “chúng ta nói quá nhiều về code, chúng ta viết không đủ code.”

Những cuộc tranh cãi quyết luyệt về Scrum là sự gián đoạn gây ra khó chịu tốt nhất, hay là một trong cơ chế về “điều khiển tinh vi” tệ nhất, đây là nơi mà các nhà quản lý dẫn dắt một nhóm vào trong khi đưa ra sự ảo tưởng về sự lãnh đạo được chia sẻ. “Chúng ta nên chấm dứt Scrum và Agile,” ông nói. “Chúng ta là những nhà lập trình. Chúng ta viết code.”

Thậm chí kiểm tra hướng đến phát triển, nơi mà các nhà lập trình viết các bài kiểm tra để rồi sau đó xác minh hành vi của code, và có phần thất bại. “Điều này là rất vô lý. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm mô hình thất bại thực sự xảy ra trong sản xuất không? Không,” Meijer nói.

Ông ủng hộ một mô hình “di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ” thay thế, nơi mà phần mềm được triển khai và các lỗi được sửa khi chúng được phát hiện.

Meijer cũng đã cố tính đến một hoặc hai cú đánh bất thình lình tại Microsoft, công ty cũ của ông, vì “sự kiêu ngạo và giả điếc đối với môi trường,” đầu tiên với Office Ribbon, và thứ hai với Windows 8. “Nó bỏ qua các vòng lặp thông tin phản hồi, và nó chỉ quan tâm đến số lượng.”

Tuy nhiên, không phải tất cả các lý lẽ của Meijer đều quyết liệt. Buổi nói chuyện đã được vạch trần bởi kiến trúc sư kỹ thuật Nic Ferrier, trước đây làm việc tại Thought, một công ty phát triển phần mềm mà đã sử dụng các kỹ thuật Agile.

“Không phải Agile không tốt, và làm cho các nhà lập trình thất vọng. Đó là sự bất lực của các lập trình viên và những người kinh doanh để hiểu nhau,”ông nói.

Giống như Meijer mặc dù, Ferrier không thích Scrum. “Các Sprint là các cách hoàn toàn vô lý để sản xuất phần mềm,” ông nói, khi đề cập đến các mục tiêu ngắn hạn mà là một phần của phương pháp Scrum.

Nếu bạn đi đến hội nghị dành cho các nhà lập trình và nghe giống như của Kent Beck hay Martin Fowler (cả hai đều đã ký vào Tuyên ngôn) nói, thì bạn phát hiện ra rằng bản chất của Agile là một cách ít đặc biệt hơn trong việc phát triển phần mềm, và sự khẳng định nhiều hơn rằng các thành viên nhóm nghiên cứu giao tiếp và tôn trọng lẫn nhau, và rằng “đội” bao gồm tất cả các bên liên quan, bao gồm cả người sử dụng.

Nếu Agile đã thất bại, thì đó là vì sự thành công của nó. Ngay khi nhóm phát triển Agile thông minh bắt đầu mang lại kết quả tốt, các công ty bắt đầu tìm đến với các công cụ để giúp đỡ người khác làm điều đó đúng. Các doanh nghiệp có thể mua sự ảo tưởng rằng Agile là một công cụ mà bạn có thể mua, và các nhà cung cấp hạnh phúc để thu lợi.

Meijer trích dẫn lời “nhà lập trình thực dụng” Dave Thomas, là một người cũng đã ký vào tuyên ngôn:

Từ ‘agile’ đã bị phá vỡ đến điểm chỗ mà nó thực sự vô nghĩa, và những gì được coi là một cộng đồng agile dường như là một đấu trường rộng lớn cho các nhà cố vấn và các nhà cung cấp để giới thiệu các dịch vụ và các sản phẩm đến từng nhà.”

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.theregister.co.uk/