Công nghệ và gia đình

Ngoc Huynh

“Một cái máy có thể làm công việc của năm mươi người bình thường. Không có máy móc nào có thể làm được việc của một người phi thường…” – Elbert Green Hubbard.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : www.youtube.com